fbpx

20 aastat noorte heaks

Käesolev aasta tähistab kahekümnendat aastapäeva noorsootöö seaduse ning sellega loodud arenduskeskuse, Eesti Noorsootöö Keskuse, loomisest. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on aastatega üles ehitatud tugev struktuur noorte arengu toetamiseks ning nende hääle eest seismiseks. Eesti Noorsootöö Keskus loodi riigireformide tulemusel ning tõestab, et ka uutes reformiplaanides on oluline hoida fookust noortel, nende heaks tehtud töö tulemuste säilitamisel ning noortele uute võimaluste loomisel.

Nooruslik, aktiivne ja teotahteline elanikkond on mänginud Eesti ajaloos olulist rolli ning on ka tänaseni riigi prioriteediks. Eesti Noorsootöö Keskus loodi 1999. aastal, koos noorsootöö seaduse jõustumisega, valdkonna arendamiseks ning kvaliteedi tagamiseks. Keskus on näide riigireformist, kuna loodi mitme asutuse liitmise tulemusena, kuid tänaseks poole väiksema koosseisuga, kordades suuremate ülesannete ning noorsootöö teenuste pakkumisele suunatud eelarvega kui eelkäijatel. Kahekümne aasta jooksul on keskuse toel loodud noortele võimalusi eneseteostuseks, arenguks ja üleminekute toetamiseks. Eesti noortevaldkonna tulemused ja kogemused on hinnatud nii Euroopas kui OECD riikides.

Eesti Noorsootöö Keskuse ülesandeks on Haridus- ja Teadusministeeriumi, omavalitsuste, noorsootöötajate ja esindusühingute toetamine analüüside, nõustamise ja innovatsiooniga. Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer sõnas: „20 aasta jooksul oleme noorte heaks saavutanud palju. Seda kõike koostöös riigi, omavalitsuste, kolmanda sektori ja noorte endiga. Üle Eesti töötab ligi 280 avatud noortekeskust, 750 huvikooli, 7000 noorsootöötajat ja valdkonna spetsialisti. Eesti Noorsootöö Keskuse suunatavad toetusmeetmed puudutavad pea 140 000 noort üle Eesti. Noorte kõrge rahulolu noorsootööga on meile ja kõigile noorsootöötajatele suureks tunnustuseks. Väljakutseid aga valdkonnas jagub, alates noorsootöötajate väärilisest tasust kuni noorte võrdsete võimaluste ning osaluseni otsustes.“

Noorsootöös osaleb üle 80 000 noore noortekeskustes, üle 100 000 noore huvikoolides, üle 12 000 noore noorteühingutes, üle 74 000 noore kooli noorsootöös. Lisaks tuhanded noored, kes võtavad osa laagritest, malevatest, noortevolikogudest. Kõikidele noortele on tagatud kvaliteetne noorteinfo teenus läbi portaali teeviit.ee.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas on Eesti Noorsootöö Keskus eelkäijaid arvestades Riigiarhiivi kõrval vanim sisupoliitika rakendusasutus. Keskus tegutseb üle Eesti ning on esindatud 11 maakonnas.

Teksti suurus