fbpx

4500 noort teenisid sel suvel malevates töötamise eest kokku enam kui 600 000 eurot

2019. aastaks oli malevakorraldajatel võimalik Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu saada toetust „Malevasuvi 2019“ ja „Töösuvi 2019“ projektikonkursi läbi. Toetust said 55 malevakorraldajat, kes pakkusid erinevaid malevategevusi ligi 4500 noorele, kes teenisid sel suvel töötamise eest kokku enam kui 600 000 eurot.

Malevlase tunnitasu algas riiklikust miinimumist 3,21€/tunnis aga oli ka neid tööandjaid, kes noortele 4€ tunnis palka maksid. Töötunnid olid malevates väga erinevad sõltudes töölepinguseadusest: 7-12- aastased noored said töötada kuni 3 tundi päevas, 13-14 aastased kuni 7 tundi päevas ja alates 15-aastased kuni 8 tundi päevas. Tööandjaid oli kokku üle 200 – nii kohalikke omavalitsusi, noortekeskuseid, MTÜ-sid ja erinevaid ettevõtteid.

Sel aastal oli kõige noorem malevlane 10-aastane ja kõige vanem 26-aastane. Kõige enam noori osales malevates Harjumaalt (1975), Pärnumaalt (720) ja Ida-Virumaalt (296). Koostöös kohalike omavalitsuste, MTÜ-de ja ettevõtetega said noored malevas oma esimese töökogemuse. Nad tutvusid tööseadusandluse- ja ohutusega, said ülevaate karjääriplaneerimisest ja tööle kandideerimisest ning võtsid osa erinevatest ühisüritustest. Soovijad said osaleda ka malevakokkutulekutel – mitmed malevad korraldasid oma piirkonnas eraldi kokkutuleku, üle 700 noore osales aga SA Õpilasmaleva poolt korraldatud üleriigilisel kokkutulekul.

SA Õpilasmaleva korraldatud malevlaste kokkutulekul osales üle 800 noore

Töösuve raames korraldati lisaks tavapärastele malevategevustele ka põnevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud tegevusi- näiteks viidi läbi digilabor “Noorteinfo äpi disainimine” – saadi algteadmised äpi toimimisest ning osaleti ka ise disainimise protsessis. Viidi läbi erinevaid töötubasid ja koolitusi infoturbest, küberhügieenist, õpiti nutifotograafiat ja sotsiaalmeedias käitumist,  tutvuti noorsootöötaja ametiga läbi virtuaalreaalsuse prillide ning külastati erinevaid põnevaid asutusi.

Lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatud projektivoorule „Malevasuvi 2019“ oli sel aastal avatud ka „Töösuvi 2019“ riigihange, mille raames keskenduti malevate korraldamisele neis kohalikes omavalitsustes, kus ei ole viimase kolme aasta jooksul Hasartmaksumängu nõukogu toel malevaid korraldatud. See on väga hea võimalus koostööpartnerite leidmiseks, sest varasem malevakorraldaja saab maleva viia läbi mõnes teises omavalitsuses.

Malevakorraldajad saavad kokku 7. novembril 2019 Tallinnas, et vahetada kogemusi ja  planeerida tegevusi uueks aastaks. Seminari lõpetab malevalaulu finaalkontsert.

Malevad toimusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on rahastatud „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi raames.

 

Noorte osalemine malevas maakondade lõikes

Maakond Noorte arv
Harjumaa 1975
1.      Anija Valla Noortekeskus

2.      Bestring KLM OÜ

3.      Huvitegevuse ja Noorsootöö SA

4.      MTÜ Jõelähtme Noored

5.      Kiili Valla Noortekeskus

6.      Klooga Kultuuri-ja Noortekeskus

7.      Kuusalu Noortekeskus

8.      SA Õpilasmalev

9.      Maardu Linnavalitsus

10.   MTÜ Aruküla Kultuuriselts

11.   MTÜ Noortekeskus Vihasoo

12.   Paldiski Huvikeskus

13.   Rae Vallavalitsus

14.   Saku Vald

15.   Saue Noortekeskus

16.   Sihtasutus Õpilasmalev

17.   Viimsi Vallavalitsus

17

33

28

60

31

13

20

17

307

15

81

45

140

25

100

896

147

Hiiumaa 20
1.      Hiiumaa Noorsootöö Keskus 20
Ida-Virumaa 296
1.      Alutaguse Vallavalitsus

2.      Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

3.      Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus

4.      Kohtla-Järve Noortekeskus

5.      Narva-Jõesuu Huvikeskus

6.      Narva Noortekeskus

7.      SA õpilasmalev

59

30

20

29

20

127

11

Jõgevamaa 30
1.      Noorteühing Kooslus 30
Järvamaa 223
1.      Jüri Vallavalitsus

2.      Paide Avatud Noortekeskus

3.      Türi Lastekaitse Ühing MTÜ

91

50

82

Läänemaa 35
1.      Lääne-Nigula Noortekeskus

2.      SA Õpilasmalev

13

22

Lääne-Virumaa 286
1.      MTÜ Haljala Noortekeskus

2.      MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing

3.      Rakvere Kultuurikeskus

4.      Tamsalu NNKÜ-NMKÜ MTÜ

5.      Viru-Nigula Vallavalitsus

6.      Väike-Maarja Vallavalitsus

26

40

91

30

36

63

Põlvamaa 170
1.      Kanepi Vallavalitsus

2.      Põlva valla Noorsootöö Keskus

3.      SA Veriora Noortekas

62

92

16

Pärnumaa 720
1.      Lääneranna Noortekeskus

2.      MTÜ Koolituse

30

690

Raplamaa 50
1.      Kohila Avatud Noortekeskus

2.      SA Õpilasmalev

33

17

Saaremaa 90
1.      Kuressaare Avatud Noortekeskus 90
Tartumaa 346
1.      Elva Huviala- ja Koolituskeskus

2.      Kastre Vallavalitsus

3.      Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ

4.      Luunja Kultuuri- ja Koolituskeskus

5.      MTÜ Õnnemaa

6.      MTÜ Ööküll

7.      Tartu Noorsootöö Keskus

20

25

20

51

34

18

188

Viljandimaa 109
1.      Mulgi Vallavalitsus

2.      Põhja-Sakala Vallavalitsus

3.      Viljandi Vallavalitsus

23

67

19

Võrumaa 86
1.      Rõuge Noorsootöö Keskus

2.      Võru Noortekeskus MTÜ

3.      Värska Avatud Noortekeskus

20

56

10

Teksti suurus