fbpx

Abimees noorsootöötajale valdkonna põhialuste ja sisu selgitamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus andis välja brošüüri „Noorsootöö – eduka Eesti arengu võti“, mis annab lühiülevaate noorsootööst ja on tänuväärne  abivahend, kui on tarvis lihtsalt anda ülevaade valdkonnast ja selle toimemehhanismidest. Tegemist on kasuliku materjaliga nii professionaalidele kui ka teise valdkonna inimestele.

Täna on  Eestis noorsootöö toimimiseks üles ehitatud kaasaegsed ja kvaliteetsed avalikud teenused. Omavalitsused, kolmas sektor ja riik teevad noorsootöö edendamise nimel märkimisväärset koostööd, mis on eeskujuks teistele valdkondadele ja on rahvusvaheliselt tunnustatud.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer: „Noorte võimalused kasvada turvalises kogukonnas, õppida ja arendada end ka väljaspool kooli, osaleda demokraatias on meie ühiskonna vundamendiks. Selle saavutamiseks on loodud head tingimused üle terve Eesti.“

Brošüüris on esitatud  üksikud näitajad noorte kohta ja seletatud lihtsalt lahti valdkond: põhifunktsioonid, seosed, raamistik, korraldusmudel, alused ja struktuurid. Lisaks on esile tõstetud  kohalike omavalitsuste, noortekeskuste, huvikoolide ja noorteühingute tähendus noortevaldkonnas. Kogumiku abil saab tutvustada veel noorsootööd koolis, rahvusvahelist koostööd ja näidata, millega tegelevad valdkonna praktikud igapäevaselt.

Väljaandes on ka palju huvitavat statistikat. Kas teadsid, et kohalikud omavalitsused panustasid 2017. aastal Eesti noorsootöösse 76 miljonit eurot? See teeb aastas ligikaudu 1 euro tööpäevas ühe noore kohta. Tänu sellele tegutseb Eestis  651 huvikooli, 280 avatud noortekeskust ja pea 7000 noorsootöötajat.

Tutvu brošüüriga siin.

Teksti suurus