Algas Euroopa noorteinfo hartat tutvustav sotsiaalmeediakampaania

Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri (ERYICA) eestvedamisel toimub üle-euroopaline sotsiaalmeediakampaania, mille eesmärk on tõsta noortega tegelevate spetsialistide ja noorte teadlikkust seoses noorteinfo harta põhimõtetega.

Euroopa noorteinfo harta koondab kokku üheksa põhimõtet ja tegevused, mis loovad aluse noorteinfo teenuse kättesaadavusele ja kvaliteedile ning mis hõlmab noorte kaasamiseks ja võimestamiseks mitmesuguseid noortele huvipakkuvaid valdkondi ja tegevusi nagu teavitamine, nõustamine, tugiteenused, õpetamine, koolitamine, võrgustikutöö ja noorte suunamine eriteenustele.

Harta põhimõtetest lähtuvalt peab noorteinfo teenus olema: 1. sõltumatu, 2. kättesaadav, 3. kaasav, 4. vajaduspõhine, 5. võimestav, 6. osalust toetav, 7. eetiline, 8. professionaalne, 9. ennetav. Eestikeelne noorteinfo harta on leitav ENTK kodulehel noorteinfo rubriigis.

Kampaania raames on ERYICA kutsunud üles osalema kogu liikmeskonda, kuhu kuulub 38 liiget 27 erinevast riigist. Kampaania algas 15. oktoobril ning kestab kuni detsembri keskpaigani.

Euroopa noorteinfo harta on koondanud noorteinfo teenuse jaoks olulisi põhimõtteid juba alates 1993. aastast. Uuendatud harta võeti vastu selle aasta 27. aprillil toimunud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri (ERYICA) 29. peaassambleel Portugalis, Cascais.

Üle-euroopaline noorteinfo võrgustik Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuur ehk ERYICA missiooniks on koostöö arendamine erinevate riikide noorteinfo võrgustike vahel, et toetada kvaliteetse noorteinfo poliitikate ja praktikate arendamist ning levitamist. Samuti kindlustada noorte infovajaduste katmine ja Euroopa Noorteinfo Harta põhimõtete täitmine. ERYICA kodulehekülge saab külastada siin: http://eryica.org/.

Teksti suurus