fbpx

Allan Eigi: suure südamega ja uuendusmeelne noorsootöötaja

2015. aasta novembris käivitus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eestvedamisel Noorte Tugila programm, noorsootööteenus, mille eesmärk on pakkuda raskemates oludes noortele selliseid lisatuge ja tegevusi, mis toetavad nende naasmist õpingutesse või tööle. Programm on suunatud 15-26 aastastele mitteõppivatele ja mitte töötavatele (NEET) noortele ning aastatel 2015- 2018 osales üle-eestiliselt pea 6000 noort. Noorte Tugila programmi teatakse ja seal töötavate spetsialistide poole pöördutakse üha enam hea nõu ja abi saamiseks. Abi ja nõu tulevad küsima nii erinevad spetsialistid, lapsevanemad kui noored ise. Oma tööst ja tegemistest räägib Rakvere Noorte Tugila spetsialist Allan Eigi.

Kuidas jõudsid noortevaldkonda tööle ja kuidas sai sinust Noorte Tugila spetsialist?

2017. aastal otsustasin ülikooli kõrvalt kandideerida noorsootöötajaks Rakvere Avatud Noortekeskusesse. Varasemad kogemused antud valdkonnas piirdusid erinevate laagrite, noorteõhtute ja pilliõppe korraldamisega kohalikus koguduses. Sain noortekeskuses noorsootöötajana töötada 1,5 aastat, selle käigus kirjutada huvitavaid projekte, viia läbi huviringe ja palju muud põnevat. Kui Rakvere linna Tugila koht vabanes, pakuti mulle seda. Olin varasemalt töötanud koos eelmise Rakvere linna Tugila juhiga ning näinud tema toimetusi kõrvalt ning seega julgesin võtta selle väljakutse vastu.

Milline näeb välja sinu tavaline töönädal?

Minu tavalise töönädala graafiku panevad paika noortega kohtumised, mille ümber ehitan terve nädala. Kohtumised võivad kesta 30 minutit kuni 3 tundi, sõltuvalt noorest ja olukorrast. Kohtumispaigad on samuti väga erinevad- noortekeskus, kohvik, jõusaal, Rakvere tammik jne. Noortega suhtlemisel ja kontakti hoidmisel kasutan erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid nagu näiteks: facebook, messenger, instagram, snapchat, sest tuleb olla seal, kus on noored ja kasutada selliseid vidinaid nagu nemad kasutavad. Selliselt saavutad juba pool võitu ning oled relevantsem nende jaoks. Minu nädalasse mahuvad ka erinevate tegevuste läbiviimine noortekeskuses, huviringide külastamine, noorteinfotöö tegemine, logiraamatu täitmine ja palju muud.

Millised on suurimad õnnestumised ja edulood?

Suurim edulugu ja õnnestumine peidab endas ühe 17-aastase kriminaalse taustaga noormehe näol, kellesse on panustatud arvutult tunde ning ressursse ja tulemusteta. Noormees, kelle lubadustest ja kokkulepetest said muudkui järjekordsed valed, mis viisid üks hetk sellisesse kohta, kus keegi temasse ei uskunud. “Saadame ta ära, ta ei saa hakkama, tal pole enam lootust” olid tüüpilised laused, mida tema kohta võis kuulda-lootusetu juhtum. Täna käib see noormees tööl ning on endaga kaasahaaranud ka oma sõbra, kes oli sarnases olukorras. On eeskuju, peab kinni kokkulepetest ning elab oma elu siiralt ja läbipaistvalt.

Milliseid takistusi tuleb ületada noorte toetamisel, et nad naaseks tagasi õpingutesse või tööturule?

Takistusi on erinevaid, see sõltub väga palju noorest. Takistused võivad olla seotud vanematega, hirmudega, keskkonnaga, sõpradega ja palju muuga. Takistused taanduvad kahele tasandile: füüsilised ja vaimsed. Tihtipeale kardetakse just füüsilisi takistusi ning alahinnatakse vaimseid. Mina arvan, et just vaimsed takistused on need, mida on raskem ületada ning see hetk, kui oled saavutanud vaimse ja emotsionaalse tugevuse, tuleb sellele järgi ka füüsiline tugevus. Erinevalt füüsilisele tervisele on vaimne tervis see, mida teised ei näe ning võib tekitada hirmu, et ollakse sellega üksinda. Oluline on leida keegi, kellele saab jagada seda, mis südamel ja mõttes, sest kui süda on puhas ja mõtted on terved, peegeldub see ka tegudes.

Mis ühist on kasiinoautomaadil ja suuremat tuge vajaval NEET noorel?

Pealtnäha üsna tabu võrdlus: kasiinoautomaat ja NEET noor. Kuid nii mõndagi on neil ühist: Iga “sendiga” mida sa kasiinoautomaati paned, suurendad sa tõenäosust võita jackpot. Mõnikord saavutad sa võidu, kui panustad oma ressurssi esimesel, teisel korral, teinekord võib olla nii, et oled panustanud oma aega ja raha ning jackpoti tõmbab hoopis keegi teine ning sina seda ei näegi. NEET noortega on tihti samamoodi-meie töö on panustada neisse oma aega ja ressursse, mõnikord näeme tulemusi kiiresti, kuid teinekord peame olema valmis, et jackpoti tõmbab keegi teine. Igal juhul tegemist on win-win olukorraga, kus võidame igatahes. Oluline on uskuda ja toetada, ka siis kui me kohe alguses tulemusi ei näe ning mitte pettuda selles, kui keegi teine paneb selle viimase “sendi” sellesse noorde.
Millist rolli mängib noorsootöös ja eriti raskemates oludes noorte toetamisel koostöö?
Koostöö mängib väga olulist rolli. Kõik peavad olema samal lehel ja noore eest 100% väljas, siin pole kohta konkurentsile või omakasupüüdlikkusele. Koostöö on sama tugev kui kõige nõrgem lüli koostööahelas. Toetage üksteist, olge ausad ja läbipaistvad.

Tegemist on keerulise ja emotsionaalselt raske tööga, mis sageli ei ole piiritletud tööpäevade ega tavaliste tööaegadega. Millega sa oma „tassi“ täidad, et see oleks pigem pooltäis, kui pooltühi?

Ma saan täita teisi täpselt sellega ja nii palju, millega olen ise täidetud. Kui olen tühi, muutuvad minu päevad ja nädalad tühjaks. Kui olen elurõõmus ja motiveeritud, peegeldub see ka minu tegemistes. Kuna tegelen töö kõrvalt ka koguduse noorsootööga, on see üks koht, kus inimesed on otsekui üks perekond ning see täidab. Lisaks sellele tegelen aktiivselt spordiga, kirjutan luuletusi, musitseerin erinevates bändides ja kirjutan lugusid.
Kui Noorte Tugila programm lõpeb, kuidas sinu arvates peaks noorsootöös edasi toimetama nii, et abivajavad noored ei jääks omapead?
Endiselt koostöö. Väga paljusid Tugila töötaja ülesandeid täidavad näiteks noortekeskuse noorsootöötajad-see on nii loomulik, et nad ise ei pane seda tähele. Neil on aega ja ressurssi olla seal, kus noored on ning potentsiaali teha head koostööd linna või valla spetsialistidega, et toetada selliseid noori.

Millised on sinu soovitused enda kolleegidele?
Oluline on jääda iseendaks. Teist sellist nagu SINA, ei ole olnud, ei ole ja ei tule. See mis SINUL on pakkuda oma andide, talentide, oskuste näol on erakordne ning keegi teine ei ole seda saanud ega saa ka tulevikus pakkuda. Tuleb uskuda endasse ja sellesse, kes sa oled, aga ka sellesse kelleks sa võid saada! Leia enda kõrvale inimesed, kellega saad jagada päris elu, küsida ausaid ja raskeid küsimusi, inimesed, kes täidavad sind.

Tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. www.tugila.ee 

Teksti suurus