Alustas noorte sotsiaalset ettevõtlust edendava arenguprogrammi piloteerimine

3. oktoobril alustas noorte sotsiaalset ettevõtlust edendava arenguprogrammi piloteerimine. Arenguprogramm on osa laiemast noorte sotsiaalse ettevõtlikkuse arendamisest, mille raames teeb Eesti Noorsootöö Keskus praktilist koostööd Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ning teiste partneritega noorte sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengustrateegia väljatöötamise ja noorte sotsiaalset ettevõtlust edendava arenguprogrammi mudeli väljatöötamiseks.

Eestis puudub programm, mille abil noorsootöö spetsialistid saaksid sotsiaalse ettevõtluse teema oma igapäevases töös noorteni tuua. Noorte sotsiaalse ettevõtluse arenguprogramm mudeli väljatöötamine toimus koosloome meetodil 5 töötoas, kus osalesid Eesti Noorsootöö Keskus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, SpeakSmart, Pääsküla noortekeskus ja SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning töötubasid juhtis Sotsiaalse Innovatsiooni Labor. Koosloome protsessis valminud noorte sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi hakkab pilootprojektina rakendama Põhja-Tallinna Noortekeskus.

Arenguprogramm on suunatud noortele vanuses 15-20 aastat. Selle eesmärgiks on suurendada noorte eneseusku ja pakkuda neile positiivset õpikogemust, mis võimaldaks neil tulevikus teha teadlikumaid karjäärivalikuid, millest üks on karjäär sotsiaalse ettevõtjana.

Eesmärgiks on programmi raames anda noortele uusi teadmisi sotsiaalsest ettevõtlusest, disainmõtlemisest ja probleemide lahendamisest, ärimudeli koostamisest, samuti kogemuse eestvedamises ja meeskonnatöös ning tõsta nende enesehinnangut ja suurendada nende eneseusku.

Lisaks annab programmis osalemine noortele võimaluse sotsialiseerumiseks ja soovi korral uute kasulike kontaktide loomiseks. Kokku toimub 9 kohtumist, mille käigus leiab iga meeskond noorte endi poolt valitud probleemile lahenduse, millele koostatakse sotsiaalse ettevõtluse ärimudel. Arenguprogrammis osalemine on noortele tasuta!

Teksti suurus