fbpx

Noorsootöötajad ei karda, et robotid nende töö üle võtavad

Just nii tõdesid need noorsootöötajad, kes kogunesid 9.-11. detsembrini 2019 Tallinnas, et Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) ja Soome digitaalse noorsootöö kompetentsikeskuse Verke koostöös toimunud üle-euroopalises nutika noorsootöö laboris SomeCamp EU välja töötada uusi digi-tehnoloogilisi lahendusi noorte paremaks kaasamiseks ja jõustamiseks.

Koolitus tõi kokku noorsootöötajad 11-st riigist. Eestist osalesid koolitusel noorsootöötajad Audentese Erakoolist, Haapsalu Huvikeskusest, Kehtna Vallavalitsusest, Kuressaare Avatud Noortekeskusest Noortejaam, Pernova Haridusekeskusest, Pirita Vaba Aja Keskusest, Tallinna Kesklinna Noortekeskusest, Tartu Tamme Gümnaasiumist, Tõrva Noortekeskusest, Vivistop Telliskivist, Väike-Maarja valla noortekeskustest ning Eesti Noorsootöö Keskusest. Koolituse heale õnnestumisele andsid olulise panuse SALTO Noorte osaluse ja informatsiooni ressursikeskuse, Sihtasutuse Archimedes Noorteagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna kolleegid.

Mida see nutikas noorsootöö õieti tähendabki ja kuidas suhestub see diginoorsootööga?  Millised ägedad digi-tehnoloogilised lahendused on juba täna erinevates Euroopa riikides kasutusel nii noorte kui noorsootöötajate digipädevuste toetamiseks?  Millised on noortevaldkonna tulevikuväljavaated andmestumise, uute tehnoloogiliste arengute ja ühiskondlike muutuste taustal? Neile küsimustele otsiti vastuseid ja jagati infot kolm päeva väldanud koolitusel, kus astusid üles juhtivad digiühiskonna ja nutika noorsootöö eksperdid kogu Euroopast ning osalejad tutvustasid kolleegidele oma parimaid praktikaid kokku 12-s  töötoas, mis hõlmasid noortevaldkonna andmestumist, e-sporti, mängustumist, digimeediat jm.

Sündmuse esimesel päeval toimunud vestlusringis arutlesid Mirja Hämäläinen Demos Helsinki nimelisest Soome mõttekojast, noorsootöötaja ja koolitaja Michele di Paola Itaaliast ja Eesti Noorsootöö Keskuse nutika noorsootöö suunajuht Ülly Enn nutika noorsootöö üle ja tõdesid, et noortevaldkonna ja digitehnoloogia ristumisel kerkib hulk mõttekohti, sh millised on täna ühiskonnas levinud mõttemustrid ja -müüdid ning kuivõrd toetavad need noorte kujunemist vastutustundlikeks ja ennasthoidvateks tehnoloogiakasutajateks. Vestluse salvestust on võimalik vaadata siit.

Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats pidas ülipõneva ettekande digiühiskonnast ja tulevikutrendidest ja rõhutas, et tulevikuarenduste võtmes on põhiküsimuseks mitte tehnoloogia areng kui selline, vaid sellise mõtte- ja tööviisi kujundamine, kus me otsime tehnoloogia abil lahendusi noorte jaoks olulistele probleemidele. Mil moel ja kuidas, seda nii riigina kui üksikisiku tasandil – sellele saab kaasa mõelda, vaadates Marten Kaevatsi ettekande salvestust siit.

Inspiratsioonist ja infost tulvil, kääris ligi 50 noorsootöötajat käised üles selleks, et innovatsioonilaboris Verke poolt välja töötatud  Innobox nimelise lähenemise toel võtta ette mõned noori kõige teravamalt puudutavad probleemid ja otsida neile lahendusi digi-tehnoloogia kaudu. Nii sündis ühe päeva jooksul rahvusvaheliste meeskondade mõttetöö tulemusena seitse ettepanekut, sh näiteks idee digiplatvormist, mis toob omavahel kokku piirkonda saabunud sisserändajad ja kohalikud elanikud, et pakkuda võimalust omavahel tutvuda, teineteisele vastastikku tuge pakkuda ja ehitada üles sidusamat kogukonda. Üheks ettepanekuks oli töötada välja nö noorelt noorele tugisüsteem netiturvalisuse tagamiseks. Üks meeskond aga leidis, et on ülim aeg rikastada Euroopas noorte karjäärivalikuid võimalusega tutvuda erinevate ametitega VR lahenduste toel, saades seejuures inspiratsiooni Eestis juba ette võetud esimestest sellealastest sammudest, mis muuhulgas tutvustavad noortele sel moel noorsootöötaja ametit.

Kuulates ühe meeskonna mõttearendust sellest, kuidas saaks noorsootöös enam rakendada tehisintellekti võimalusi, tõdetigi ühiselt, et “Noorsootöötajad ei karda, et robotid nende töö üle võtavad”, uskudes, et nutikad valikud noorsootöö elluviimisel ja korraldamisel võimaldavad noorsootöötajal keskenduda sellele, mis on noorsootöö põhisisuks – sisukas ja toetav inimlik kontakt noorega.

SomeCamp EU toimus esmakordselt ja osalenud noorsootöötajate tagasiside oli ülipositiivne, rõhutades, et nad said sündmusel osalemisest palju mõtteainest nutika noorsootöö edasiseks arendamiseks. Veelgi enam, mitmed meeskonnad lahkusid Tallinnast kindla sooviga oma innovatsioonilaboris sündinud idee ka tegelikult ellu viia. Koolituse korraldanud Eesti Noorsootöö Keskus ja Verke jätkavad ka omalt poolt kindlasti nutika noorsootöö edasise arendamise ja tugitegevustega.

Koolituse elluviimist rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Teksti suurus