Edgar Schlümmer, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor

Eesti Päevaleht kirjutas hiljuti sellest, kuidas Tartu jäätisekioskis töötasid lapsed rasketes tingimustes ilma lepingu ja lapsevanema nõusolekuta. Selliseid ettevõtjaid võib olla teisigi, kuid see ei tähenda, et lapsevanemad peaks ilmtingimata oma laste noores eas töötamist takistama.

Lapsevanem peaks tegema kindlaks, et töökeskkond on turvaline ja jõukohane, tööaeg seatud vastavalt vanusele ning leping õiglane ja arusaadav. Ideaalne oleks, kui sellega kaasneks hariv osa ehk teadmine, mis selle kogemusega elus peale hakata ja kuidas tulevikus edukam olla.

Kui lapsevanem teab, et töökeskkond on just selline, võiks ta julgustada oma last töökogemust otsima. Sageli on just noores eas saadud esmane töökogemus see, mis aitab valmistuda tööeluks, luua sõprussuhteid ja arendada sotsiaalseid oskusi, mida läheb tarvis igal noorel tööellu astudes ja hiljem karjääriredelit mööda ronides.

Suurepärane näide noortele pakutavast turvalisest ja jõukohasest töökeskkonnast on näiteks noortemalevad, kus korraldajad jälgivad põhjalikult noortega seotud piiranguid ja hoolitsevad selle eest, et kogemus oleks tõepoolest kasulik. Malevakorraldajate eesmärk on pakkuda eeskätt positiivset, arendavat ja lõbusat võimalust aega veeta, kuid selle kõrval panustavad nad veelgi rohkem, et noor teeks tulevikus teadlikuma karjäärivaliku ja malevakogemus leiaks väärtustatud koha tema CV-s.

Pealehakkamise ja ettevõtlikkuse toetamiseks on muidugi teisigi häid viise. Näiteks omaalgatuslikud projektid, mille osana noored ise idee välja käivad, projekti koostavad, seda kaitsevad ja selle ellu viivad. Samasuguse positiivse impulsi annavad noortele näiteks õpilasfirmad, kus saadakse enamasti vastutusrikka, kuid samas äärmiselt hariva kogemuse osaliseks.

Laste ja noorte kokkupuude töömaailmaga peab algama varakult, kuid see peab olema turvaline ja arengut toetav, mitte küüniliselt omakasupüüdlik. Töö ise peab looma väärtust ja noor peab nägema, et tema tööl on tulemus – just selliselt jõuavad hiljem tööturule noored inimesed, kes on teotahtelised, motiveeritud ning keda saadab usk iseendasse ja oma võimetesse.

Artikkel on ilmunud 16. mail Eesti Päevalehes. 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv