fbpx

Edgar Schlümmer: Noorsootöö jätkub virtuaalselt, kuid vajab meie kõigi tuge

Viimase paari nädalaga on muutunud väga paljude inimeste töökorraldus. Lapsevanemad ja noored on leidnud end olukorrast, kus vanemal tuleb korraga olla kokk, õpetaja, huviringide juhendaja ning samal ajal jätkata oma päevatööga. Noorte jaoks on eriti keeruline olla lahus oma sõpradest, tulles samaaegselt toime muutunud õppekorraldusega ja leida alternatiive senistele hobidele. Ehk on nii mõnigi meist avastanud end mõtlemas või kogemas, mida tähendab olla noorsootöötaja, ja mõelnud, kust leida abi või tuge kiirelt ümber orienteerumiseks.

Noortevaldkond on alati olnud paindlik, sest teisiti polekski võimalik – kõik me ümber on pidevas muutumises, mistõttu on noorsootöötajad harjunud noortega töötades kohanema. Need oskused tulevad täna eriti kasuks, kui on olnud vaja kolida paljud tegevused veebi või digitaalseks, leida alternatiivseid lahendusi. Ja täpselt seda on meie tublid noortevaldkonna töötajad ja asutused, sealhulgas noortekeskused, noorteühingud, huviringide juhendajad ning huvikoolid, juba enamuses ka teinud. Olen näinud, kuidas Tallinnas, Valgas, Kuressaares ja mujal töötavad noortekeskused virtuaalselt, Viljandis toimetab distantsõppena muusikakool, Tartus ja teistes kohtades toimuvad virtuaalselt tantsuharjutused, Tartu Kalev levitab videotreeninguid, kunstikoolid annavad põnevaid väljakutseid õppimiseks ja jäädvustamiseks ning palju muid loomingulisi lahendusi, millest eeskuju võtta.

Me kõik, nii lapsevanemad kui ka omavalitsused, oleme keerulises olukorras. Lapsevanematel, kellel võimalik, palume olla kannatlikud ja mõistvad ning mitte loobuda ringitasude maksmisest, kui pere eelarve seda võimaldab. Kui on raskusi, siis soovitame otsida huvikooli või -ringiga kompromissi ning kindlasti küsida abi ka kohalikult omavalitsuselt. Palume ka kohalikel omavalitsustel jätkata noorsootöö toetamist, sealhulgas ümberkorralduste tegemisel. Paljude, eriti väiksemate teenuseosutajate jaoks (mis tegutsevad nii mittetulundusühingu või osaühinguna ja sõltuvad täielikult vanemate makstavast osalustasust) on praegune olukord ellujäämise küsimus. Tasub mõelda laiemalt – kui me täna teineteist ei toeta, ei pruugi paari kuu pärast osasid, seni iseenesestmõistetavana tundunud, teenuseid noortele enam olemas olla.

Võib olla, et eriolukorra esimesel nädalal kõik veel sajaprotsendiliselt ei sujunud, kuna ümber tuli orienteeruda kiiresti ja sisuliselt kõiges. Seisma ei ole noorsootöö siiski jäänud. Tegevuste korraldus on kriisiperioodil jätkuvalt muutumas, otsimas aina uusi vorme ja loodame, et muutustega tulevad kaasa nii noored kui lapsevanemad. Sealjuures julgustame kõiki lapsevanemaid kontakteeruma kohalike noorsootöötajate ja huvitegevuse juhendajatega, kes saavad olla abiks praktiliste nippide ja ideedega noorte vaba aja sisustamisel. Noortevaldkonna inimesed ja asutused – andke endast kohalikele otsustajatele märku, et nad oleksid kursis teie tegevuste, murede ja rõõmudega. Kasulike nippe leiab ka Eesti Noorsootöö Keskuse erilehelt https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/. Kindlasti on abiks ja tasub tutvuda ka noortevaldkonna eriolukorra juhistega, mis on avaldatud Haridus- Ja Teadusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_noortevaldkonnas_22.03.20.pdf

Peamine – olgem oma noorte ja laste jaoks olemas. Märgakem neid, kes vajavad täna tuge enamgi kui varem. Julgustagem neid, kes on kestval kriisiajal algatamas uusi tegevusi, mis toetab eakaaslasi ja sedakaudu kogukonda tervikuna.

Repliik ilmus postimees.ee 25.03.2020 – https://arvamus.postimees.ee/6932733/edgar-schlummer-huviringid-voivad-kaduda?fbclid=IwAR26SliZMsFkJkLbIYRyMaGUQgJm7Vs2JoXso2xYtGm2jFhl2KWacSjjBcc

Teksti suurus