Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus asub vähendama alaealiste õigusrikkumisi

20. jaanuaril saab hoo sisse alaealiste õigusrikkumiste ennetustööd tõhustav projekt „Murdepunkt“. Projekti juhatab sisse Tartus toimuv ekspertrühma kohtumine, kus eksperdid analüüsivad Eestis kasutatavaid meetodeid alaealiste riskikäitumise ennetamiseks ning otsivad võimalusi noortekeskustes rakendatava sotsiaalse programmi loomiseks. „Hetkel on noortekeskuste potentsiaali noorte õigusrikkumiste ennetamiseks vähe rakendatud,“ ütles Eesti ANK juhatuse aseesimees Tiina Sinijärv. „Kui suudame luua kohalikul tasandil tõhusa ennetustööga tegeleva koostöövõrgustiku, kus noortekeskustel on kindel roll, oleme astunud suure sammu edasi noortele meelepärase, neid väärtustava ja positiivselt mõjutava keskkonna kujundamisel.“ 2016. aasta aprillini kestva projekti „Murdepunkt“ raames luuakse 20 noortekeskuse juurde üle Eesti mobiilsed 2-liikmelised meeskonnad, kes asuvad ennetuslikku programmi 13-17-aastaste riskis olevate noorte ja õigusrikkujatega töötades kasutama. Alaealiste korduvate õigusrikkumiste ennetamiseks julgustatakse noori kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja on vastuvõetavad laiemale kogukonnale. „Projekt on omamoodi sotsiaalne eksperiment, mille raames kasutame noorte kaasamist ja noortekeskuste mängulisi õpimeetodeid korduva riskikäitumise ennetamiseks,“ ütles  Eesti ANK projektijuht Anne Õuemaa. Projekti “Murdepunkt“ kogumaksumus on 188 889 eurot ja see on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: https://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/  

Teksti suurus