fbpx

Eesti Noorsootöö Keskus toetab Elva noortele suunatud rakenduse loomist, mille kaudu on võimalik tellida transport huviringi ja tagasi koju

Elva vald koostöös Nõo vallaga otsib noortele suunatud sobivat sõidujagamisteenuse lahendust, ettevõtmise eesmärk on uuenduslike lahenduste kaudu kaasata rohkem noori noorsootöösse ning parandada huvihariduse kättesaadavust kasutades selleks innovaatilisi võimalusi.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline, et noored saaksid tegeleda neile huvipakkuvate aladega ning on kahju, kui takistuseks on transport. „Kui meil on võimalus sellise uuendusmeelse lahendusega muuta noorte liikumine huviringi ja tagasi lihtsamaks ning mugavamaks, siis tuleb selliseid võimalusi kindlasti arendada ja rakendada.“

Eesti Noorsootöö Keskuse kohaliku tasandi koostöö- ja arenguüksuse peaekspert Marden Muuk võtab algatuse kokku: „Sellised lahendused toovad paljud kohaliku omavalitsuse teenused inimestele oluliselt lähemale. Loodame, et juba lähitulevikus saavad hajaasustuspiirkondadest pärit noored tegeleda kvaliteetsema ning mitmekesisema huvihariduse ja huvitegevusega.

Sama probleemi soovib lahendada ühisalgatuse raames Riigikantselei koos kuue ministeeriumiga. Riigikantselei algatus keskendub ristkasutusest lähtuva transpordi teenuspaketi ja rahastusmudeli väljatöötamisele laiemalt ehk võtab fookusesse peale noorte ka teised sihtrühmad nagu haiglasse, kooli või mõnda teise asutusse suunduvad kodanikud.

„Globaliseeruv maailm eeldab innovaatilisi lahendusi ja selliste lahenduste kasutamine tõstab Eestile tähelepanu ka rahvusvahelisel tasandil, nii noortevaldkonnas kui ka regionaalpoliitikas,“ lisas Muuk. Riigikantselei toetab uuenduslikku sõidujagamisteenust koostöös Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Lahenduse väljatöötamist ja rakendamist rahastatakse kohalike omavalitsuste koostöörühmade tegevustest, haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

 

 

 

Teksti suurus