fbpx

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor pälvis Tallinna Ülikooli sajandi vilistlase tunnustuse

Täna toimus Tallinna Ülikoolis vilistlaste päev, kus akadeemia rektor Tiit Land tunnustas silmapaistvamaid vilistlasi, kes andsid oma tegevusega olulise panuse Eesti ühiskonna arengusse. Tunnustuse sai ka Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer.

Edgar Schlümmer tunnustusest “Kahtlemata on see suur tunnustus nii minule kui minu tegevusele noortevaldkonna arendamisel. ENTK on Eesti noorsootööd tänaseks eestvedanud juba 20 aastat ning kogu selle aja vältel on oluliseks teemaks olnud noorsootöötajate professionaalsus. Ülikoolid  –  eriti Tallinna Ülikool 27 aastase noorsootöötajate koolitamise kogemusega on olnud selle arendamisel ja hoidmisel olulisel kohal.”

Tallinna Ülikool tähistab tänavu saja aasta möödumist järjepideva õpetajate koolitamise algusest, mis pani aluse targa eluviisi edendamisele. Õpetajatöö kõrval on üle 100 aasta arenenud ka noorsootöö, mis muuhulgas toetab formaalset õpet ja aitab noortel kasvada.

Kuidas noorsootöö valdkonna kvaliteeti hoida?

Noorsootöötajate erialase ettevalmistuse õpe ning laiendamine on olulisel kohal. Vastavate õppekavade olemasolu ning nende arendamine Tallinna ja Tartu Ülikoolides  –  sh magistri tasemel on oluline vundament. Noored, nende huvid ja väljakutsed muutuvad ajas ning arengu tagamiseks on olulisel kohal riigi ja valdkonna tööandjate poolt tagatud täiendkoolituse võimalused. Arendamist vajavad aga ka uuemad lähenemised, nt mentorlus, coaching ja laiemalt töönõustamine.

Umbes 55-59% noorsootöötajatest ning juhtidest osaleb vähemalt kolm korda aastas koolitustel ja muus täiendõppes. Noorsootöötajatele ja nende tööandjatele on oma pädevuste hindamiseks kutse andmise süsteem. Siinkohal on aga positiivne märkida, et näiteks mitmed KOV-id on hakanud tööandjatena järjest enam kasutama  noorsootöötaja kutset oma töötajate arengu toetamiseks ning palgatasemete kavandamiseks., mis omakorda motiveerib noorsootöötajaid end edasi arendama.

Tänasel päeval on 90% noorsootöötajatest kõrgharitud, kuid nende palk jääb alla igasugu arvestuse.

Teksti suurus