fbpx

Eesti Noorsootöö Keskuses alustasid noorteinfo praktikaga Tallinna Ülikooli noorsootöö tudengid

Viis Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala III kursuse tudengit alustasid esmaspäeval, 3. septembril Eesti Noorsootöö Keskuses noorteinfo praktikaga. Selle käigus saavad tudengid võimaluse proovida ja katsetada, uurida ja mõista, kuidas ning mil viisil arendatakse riiklikul tasandi noorteinfo valdkonda.

Noorteinfo teema on lõimitud noorsootöö eriala õppeainetesse, kuid on omandatav ka eraldiseisva õppeainena. Õppe eesmärgiks on aidata tudengitel ja noortevaldkonna spetsialistidel paremini mõista noorteinfo olulisust igapäevasel noortega töötamisel.  Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Eesti Noorsootöö Keskuses toimuva praktika olulise osa moodustab sotsiaalmeediaga seonduv ja digitaalne noorteinfotöö, lähtudes sellest, et noored tarbivad üha enam infot vahetult sotsiaalmeediast ning otsingumootorist, olles pidevas laias ja mitmekesises infoväljas, mis ei tee alati info leidmist ja selle tarbimist lihtsamaks. Praktikantide ülesanne on kaardistada erinevate noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide sotsiaalmeediakanalid ning analüüsida, mil viisil ja kuidas noortele infot edastatakse ja vahendatakse ning hinnata selle noortesõbralikkust, pidades silmas Euroopa Noorteinfo Harta põhimõtteid. Samuti tuleb praktikantidel viia end kurssi noorte seas populaarsete kanalite ja veebilehtedega, mis annab võimaluse sihtida noortele suunatud infoga just neid sotsiaalmeedia kanaleid, mida noored ka päriselt kasutavad.

Lisaks on praktikantidel võimalus viia noortega läbi noorteinfoteemalisi konsultatsioone otsese suhtluse meetodil, kus noortelt küsitakse või neid kaasatakse noortele oluliste teemade kajastamisel, loomisel ja sisendi saamisel. Sarnasel meetodil toimus 2017. aasta Teeviidal noorteinfo minihäkaton, mille alusel loodi noorteinfo veebilehele sadakond uut artiklit noori huvitavatel ja puudutavatel teemadel, näiteks „Kuidas saada ära friend-zone’ist?“.

Praktika lõpeb noorteinfo sündmusega, kus praktikantidel on võimalus novembri lõpus toimuval üle-eestilisel noorsootöö nädalal esindada Eesti Noorsootöö Keskust noorteinfo teemalises boksis noortekonverentsil „Lahe Koolipäev“, kus püütakse jõuda kuni 1600 nooreni.

Praktikantide kaasamine aitab mõtestada ja luua uut väärtust noorteinfo valdkonnas, samas pakkuda tudengitele võimalust oma teadmiste ja oskuste proovimiseks, millegi uue katsetamiseks ning noorteinfo valdkonna uurimiseks ja mõistmiseks, et veelgi paremini noortele toeks olla.

Teksti suurus