fbpx

ENTK #noorteheaks seminarid tõid kokku noortevaldkonna spetsialistid

Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on noortevaldkonna ekspertide kogunemine oluline: “Noorsootöö praktikute kogemuste ja ideede vahetamine on oluline valdkonna tervikliku arendamise eesmärgil. Meie toel sai eelmisel aastal osa noorsootööst 137 449 noort ning muljeid, mida omavahel jagada on palju. Eesmärk on teadmisi sünteesida ja võtta kaasa kõige väärtuslikum info ning toetada ja innustada teineteist. Pingutame koos, et töö noorte mitmekülgse arengu nimel kohapeal jätkuks ja õitseks ning lõpuks saaks ka vääriliselt tasustatud. Võimendame juubeliaastal kohalikul tasandil otsustajatega kohtudes seda teemat ühiselt.“ 

Seminaride eesmärgiks oli anda võimalus praktikutele ja kohaliku tasandi ametnikele valdkondliku informatsiooni kogumiseks, oma kogemuste jagamiseks ning võrgustumiseks. Kahel päeval toimunud seminaride käigus tutvustati noortevaldkonna arenguid ja tegevusi, räägiti olemasolevatest võimalustest, mille kaudu kohaliku tasandi noorsootööd edendada, ning toodi näiteid praktikutelt.
Tutvu seminaride ettekannetega siin.

Eelmisel aastal viidi Haridus- ja Teaduministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toel ellu 1583 erinevat tegevust noortele, korraldati 83 noortevaldkonda arendavat sündmust ja anti välja 611 noorsootöötaja osa- ja täiskutset. Tegevustest võttis osa ligi 140 000 noort.

Teksti suurus