fbpx

ENTK rahastab noortekeskuste suviseid tegevusi

2019. aastal välja kuulutatud 2020. aastal tegevuste elluviimisele suunatud avatud noortekeskuste projektikonkurss on tühistatud ja noortekeskustele mõeldud riiklik toetus jagatakse kriisiga seonduvalt ümber uutel põhimõtetel.

Eriolukord on tänaseks oluliselt mõjutanud ja muutnud avatud noorsootöö teenuse pakkumist – see on enamasti kolinud virtuaalsetesse kanalitesse aga mõningatel juhtudel ka peatunud. Täna on kriitilise tähtsusega tulevikku vaatamine ja kriisist väljumise planeerimine. Selleks, et toetada avatud noorsootöö teenuse taastumist ning pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.

2020. aasta avatud noortekeskuste konkursi projektid kirjutati ja planeeriti sootuks teistsugustes tingimustes ja tänasest reaalusest erinevatesse oludesse. Otsust tehes  analüüsiti põhjalikult olukorda ning küsitleti noortekeskust ja omavalitsusi. Senistest konkursi taotlejatest vastas 80% ning vaid 22% kinnitasid toona, et saavad planeeritud tegevused ellu viia nii nagu projektitaotluses kirjeldasid.

ENTK kuulutab välja taotlusvooru, millest kohalik omavalitsus avatud noortekeskuse pidajana või avatud noortekeskus ise nimetatud eesmärgil vajaduspõhiselt toetust saab taotleda. Ühtlasi tähendab see seda, et kui varasemalt ANK konkursile esitatud projektitegevused on ka tänastes oludes aktuaalsed ja lähtuvad noorte vajadustest ning toetavad noorte tavaellu naasmist, siis saab tehtud tööd edukalt sisendina kasutada ka uue meetme puhul.

Eeskmärgiks on maksimaalselt toetada noortekeskuste head tööd ning selle nähtavust ka eriolukorra järgsel ajal. Toetusega rahastatakse noortekeskuste suviseid tegevusi (ajavahemikul otsuse vastuvõtmisest kuni 31.08.2020), mis toetavad eriolukorra järgselt noorte tavaellu naasmist läbi avatud noorsootöö teenuste pakkumise ning lähtuvad kohalikust vajadusest. Tegevused võivad olla suunatud mh eriolukorras kasulikuks osutunud nutikate tööviiside kinnistamiseks või edasiarendamiseks. Selleks, et tagada vahendite kiire jõudmine vajajateni on tingimused oluliselt lihtsustatud.

Toetusmeetme kogumaht on 238 000 eurot. Taotluste esitamise tähtajad on 20. mai 2020 ja 3. juuni 2020. Toetust saab taotleda vajaduspõhiselt ühe noortekeskuse kohta maksimaalselt 3000 eurot. Pidaja võib teha ühistaotluse mitmele keskusele, sellisel juhul on maksimaalne taotletav toetussumma pidaja kohta 15 000 eurot. Taotlustingimused, vorm ning rahastamistingimused on portsessi kiirendamise otstarbel oluliselt lihtsustatud.

Täpsemad tingimused toetusmeetmest toetuse taotlemiseks leiate: https://entk.ee/toetused/kohaliku-tasandi-avatud-noorsootoo-toetusmeede/ 

Teksti suurus