ESF hanked

Riigihanked

Noorsootöö kvaliteedi hindamise pilootprojekti 2011 koolituste läbiviimine ning enesehindamiste vaatlemine
Pakkumuskutse

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli tulemusindikaatorite kohta andmete kogumiseks vajaminevate küsitluslehtede näidiste väljatöötamine ning küsitluste korraldamise juhendmaterjali koostamine
Pakkumuskutse

Noorsootöö ajalehe Aken väljaandmine ja ajalehe veebikeskkonna haldamine
Pakkumuskutse
Hankedokumendid

Noorsootöö ajalehe Aken väljaandmiseks, ajalehe veebikeskkonna väljatöötamiseks ja haldamiseks
Hankedokumendid

Noorsootöö ajalehe Aken väljaandmiseks, ajalehe veebikeskkonna väljatöötamiseks ja haldamiseks
Pakkumuskutse
Hankedokumendid

Pakkumuskutse noorsootöö kvaliteedi hindamise koolituste läbiviimiseks
Hankedokumendid


Uuendatud: 02.07.2018

Vaatamisi: 139

Teksti suurus