fbpx
Eesti Noorsootöö Keskus
  • Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn
  • Telefon: +372 735 0399
  • E-post: entk@entk.ee
  • Registrikood: 70005312
Võtke meiega ühendust

Meie inimesed

Direktor

Image Description Direktor

Edgar Schlümmer


Noorsootöö valdkondade arendamise osakond

Kaasatuse ja konkurentsivõime üksus

Noortegarantii, NEET (not in education, employment, or training) noored, malevad, noorte konkurentsivõime tõstmine, traditsioonilised ja uued osalusvormid, noorteinfo

Image Description Suunajuht (üksuse juht)

Epp Reedik


Image Description peaekspert (lapsehoolduspuhkusel)

Liisi Noode


Image Description peaekspert

Kadri Koort


Image Description Peaekspert

Kristina Samra


Image Description peaekspert

Tiina Sinijärv


Image Description suunajuht (lapsehoolduspuhkusel)

Maria Juurmaa


Image Description Peaekspert

Kristiina Valk


Image Description Peaekspert

Kerli Kängsepp


Image Description Peaekspert

Kaie Pranno


Noorsootöö korralduse ja analüüsi osakond

Noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus

Noorteseire, noorsootöö kvaliteedi hindamine, nutikas noorsootöö, laagrid, kutse andmine ja väärtustamine, rahvusvaheline koostöö

Image Description asedirektor (osakonna ja üksuse juht)

Kaur Kötsi


Image Description Peaekspert

Maarja Pildre


Image Description Suunajuht

Ülly Enn


Image Description peaekspert

Birgit Villum


Image Description peaekspert

Kati Nõlvak


Image Description peaekspert (lapsehoolduspuhkusel)

Age Toomla


Image Description Suunajuht

Anne Kivimäe


Image Description peaekspert

Martin Aidnik


Image Description peaekspert

Reelika Pirk


Image Description Peaekspert

Eilika Mätas


Kohaliku tasandi koostöö-ja arenguüksus

Kohalike omavalitsuste nõustamine, koostöögruppide tegevussuuna elluviimine (ESF), huvihariduse ja huvitegevuse lisatoetuse tugisüsteem, avatud noortekeskuste projektikonkurss (ANK konkurss), Varaait konkurss  

Image Description suunajuht (üksuse juht)

Kaire Soomets


Image Description peaekspert

Anu Reinsalu


Image Description peaekspert

Merle Maimjärv-Mirka


Image Description peaekspert

Einike Mölder


Image Description peaekspert

Agne Kekišev


Image Description peaekspert

Kuldar Adel


Korraldusüksus

Finants- ja personalijuhtimine, hanked, väljamaksete kontroll (EMP, ESF)

Image Description Suunajuht (üksuse juht)

Eva Rüütel


Image Description Peaekspert

Anu Vimba


Image Description spetsialist

Elve Krusten


Image Description Programmijuht

Riina Haljasoks


Noortelaager (Kloogaranna)

Noorsootöö koolitus- ja praktikakeskus, püsilaager

Image Description peaspetsialist (laagri juhataja)

Helga Eichen


Teksti suurus