Eesti Noorsootöö Keskus
  • Tõnismägi 11, 15192 Tallinn
  • Telefon: +372 735 0399
  • E-post: entk@entk.ee
  • Registrikood: 70005312
Võtke meiega ühendust

Meie inimesed

Direktor

Image Description Direktor

Edgar Schlümmer


Noorsootöö valdkondade arendamise osakond

Kaasatuse ja konkurentsivõime üksus

Noortegarantii, NEET (not in education, employment, or training) noored, malevad, noorte konkurentsivõime tõstmine, traditsioonilised ja uued osalusvormid, noorteühingute aastatoetus, noorteinfo

Image Description Suunajuht (üksuse juht)

Epp Reedik


Image Description peaekspert

Liisi Noode


Image Description peaekspert

Eveli Jõesaar


Image Description Peaekspert

Toni Käsper


Image Description peaekspert

Kadri Koort


Image Description peaekspert

Gertha Teidla-Kunitsõn


Image Description peaekspert

Tiina Sinijärv


Noorsootöö korralduse ja analüüsi osakond

Noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus

Noorteseire, noorsootöö kvaliteedi hindamine, nutikas noorsootöö, laagrid, kutse andmine ja väärtustamine, rahvusvaheline koostöö

Image Description asedirektor (osakonna ja üksuse juht)

Kaur Kötsi


Image Description peaekspert

Birgit Rasmussen


Image Description peaekspert

Kati Nõlvak


Image Description peaekspert

Age Toomla


Image Description suunajuht

Maria Juurmaa


Image Description suurandmete projektijuht

Anne Kivimäe


Image Description peaekspert

Martin Aidnik


Image Description peaekspert

Reelika Pirk


Image Description Peaekspert

Eilika Mätas


KOV koostöögruppide toetamise ja loovuse arendamise üksus

KOV koostöögruppide nõustamine, koostöö omavalitsustega, ANK konkurss, Varaait konkurss, noorsootöö koolis, huviharidus

Image Description suunajuht (üksuse juht)

Kaire Soomets


Image Description peaekspert

Anu Reinsalu


Image Description peaekspert

Merle Maimjärv-Mirka


Image Description peaekspert (lapsehoolduspuhkusel)

Einike Mölder


Image Description peaekspert

Agne Adler


Image Description Peaekpsert

Marden Muuk


Image Description peaekspert

Kuldar Adel


Korraldusüksus

Finants- ja personalijuhtimine, hanked, väljamaksete kontroll (EMP, ESF)

Image Description finantsjuht (lapsehoolduspuhkusel)

Eva Rüütel


Image Description büroojuht (üksuse juht)

Anu Vimba


Image Description finantsjuht

Erika Kivimäe


Image Description spetsialist

Elve Krusten


Image Description programmijuht

Kerstin Liiva


Image Description Peaekspert

Maarja Pildre


Noortelaager (Kloogaranna)

Noorsootöö koolitus- ja praktikakeskus, püsilaager

Image Description peaspetsialist (laagri juhataja)

Helga Eichen


Teksti suurus