Organisatsioonist

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga vastutab keskus noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmis sätestatud tegevuste elluviimise eest.

Eesti Noorsootöö Keskuse tunnuslause on „Iga noor on väärtus. Tulevik tehakse täna.“ ENTK läbivaks põhimõtteks on noore holistiline käsitlus.

Eesti Noorsootöö Keskus:

  • vastutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmi tegevuste elluviimise eest;
  • korraldab noortevaldkonna uuringute ja analüüside läbiviimist ning nende tulemuste rakendamist;
  • loob võimalusi ning rakendab erinevad toetusmeetmed noorsootöö kättesaadavuse, mitmekesisuse ja kvaliteedi suurendamiseks;
  • määratleb noortevaldkonna arenguvajadused;
  • toetab valdkondadevahelist koostööd ja korraldab seda rakendusüksuste tasandil;
  • teavitab noortevaldkonda panustajaid valdkonna arengutest ja võimalustest; teavitab avalikkust ja sidusvaldkondade esindajaid valdkonna väärtustest, saavutustest ja noorte olukorrast;
  • loob uuenduslikke lahendusi ja tegevusi noorsootöö paremaks korraldamiseks;
  • nõustab noorsootöö tegijaid noorsootöö korraldamise küsimustes.

 

 

 

Aasta kokkuvõttes on andmed detsember 2017 seisuga. 


Uuendatud: 24.08.2018

Vaatamisi: 831

Teksti suurus