fbpx

Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri peaassamblee toimus tänavu Tallinnas

15.–17. mail toimus Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri (ERYICA) 30. peaassamblee, mida võõrustas Eesti Noorsootöö Keskus, mis tähistas üheaegselt 20. sünnipäeva ja 15. aastat Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri liikmena.

Assamblee avasid tervituskõnedega Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri president Jaana Fedotoff ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Katrin Olt. Mõlemad esinejad rõhutasid oma kõnes noortele suunatud info ja selle arengu toetamise vajalikkust koostöös siduspartnerite ja võrgustikuga üle Euroopa. Samuti tervitasid ja andsid tegevustest ja plaanidest ülevaate ERYICA koostööpartnerid Euroopa Komisjoni programmi koordinaator Mathieu Orphanides, Euroopa Nõukogu Noorte Osakonna sekretär Natalja Turenne ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerluse noorte poliitika nõunik Davide Capecchi.

Assamblee peamine eesmärk on anda liikmeskonnale ja siduspartneritele ülevaade Euroopa tasandi noorteinfoga seotud arengutest ja projektidest, koguda ideid ja kutsuda ellu uusi algatusi. Nii andsid Meelika Hirmo ja Georg Feiner ülevaate SALTO noorte osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskuse ja Audrey Frith Eurodesk ja Manel Sanches Euroopa Noortekaadi tegevustest. Samuti oli igal liikmesorganisatsioonil võimalus tutvustada parimaid praktikaid ning Kaie Pranno tutvustas kohalike omavalitsuste koostöögruppide III etappi innovatsiooniprojektide raames loodava noorteinfo rakenduse ideed. Toimus õppekäik Tallinna Ülikooli, kus anti ülevaade noorsootöö õppekavadest, noorsootöötajate koolitusprogrammist ja noorteseirest.

Teisel päeval toimusid töötoad, kus arutleti osalejatega ja koguti ideid üleeuroopalise noorteinfo kvaliteedimärgise, Euroopa noorteinfopäeva ja noorteinfo saadikute teemal.

Assamblee lõppes järgmise Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri juhatuse ja presidendi valimistega aastateks 2019-2022. Juhatusse kandideeris ka Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja Kadri Koort, kes sinna ka valiti. Juhatuse eesmärk on eest vedada ERYICA tööprotsesse, osaleda Euroopa noortepoliitika kujundamises ja toetada liikmesriikide noorteinfo arenguid.

Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur on iseseisev rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab 38 noorsootöö partnerorganisatsiooni 27 riigis. Agentuuri eesmärk on tagada noortele ligipääs usaldusväärsele informatsioonile, mis aitab neil areneda ja ühiskonnas enda hääl kuuldavaks teha.

 

Teksti suurus