fbpx

Haridus- ja Noorteamet otsib kahte osakonnajuhatajat

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus. Amet alustab tööd käesoleva aasta 1. augustil. Haridus- ja Noorteameti peamisteks tegevusaladeks on hariduspoliitika ja noortepoliitika rakendamine. Ametisse koonduvad Eesti Noorsootöö Keskuse, SA Archimedes, SA Innove ja SA Hariduse Infotehnoloogia Keskuse ülesanded.

Kui Sind käivitab tahe pakkuda kasutaja vaatest lähtuvaid teenuseid ja tulemuste saavutamise kõrval pead oluliseks ka oma kaastöötajate tööõnne hoidmist, siis haara võimalusest teha tähendusega tööd ja …

TULE MEIE MEESKONDA

NOORTEVALDKONNA KVALITEEDI JA ARENGUSEIRE OSAKONNA JUHATAJAKS

Pakume Sulle võimalust juhtida võimekatest spetsialistidest koosnevat meeskonda, rääkida tipptasemel kaasa Eesti haridus- ja noortevaldkonna sihiseades ja lahenduste leidmisel.

Sinu peamiseks ülesandeks on tagada juhitava osakonna ülesannete täitmine ning üksusele eraldatud ressursside sihipärane ja efektiivne kasutamine.

Selles töös vastutad osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest.

Sellel ametikohal õnnestumiseks on lisaks eelnevale oluline, et Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, oled vähemalt kaks aastat juhtinud struktuuriüksust, valdad eesti keelt vähemalt C1 tasemel ning inglise keelt vähemalt B2 tasemel.

Sinu töövõime hoidmiseks pakume Sulle 35 kalendripäeva puhkust, võimalust kokkuleppel teha kaugtööd, tervist edendavaid ning töö- ja eraelu tasakaalu hoidmist võimaldavaid hüvesid. Oma töökoha asukoha saad valida Tallinna, Tartu ja meie teiste piirkondlike esinduste hulgast, kuid pead arvestama, et töö on seotud lähetustega.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressil kristi.mikiver@hm.ee või kandideeri läbi tööportaali CV Online.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. augustil. Kui soovid lisainfot, siis helista tel 5050617.

Noortevaldkonna kvaliteedi ja arenguseire osakonna põhiülesanded on noortepoliitika rakendamine, noorte osaluse toetamine, noortevaldkonna mõju hindamine ja noortevaldkonna programmide elluviimine, kutse andmise korraldamine, kvaliteedisüsteemi arendamine ja rakendamise nõustamine ning kvaliteedi hindamine.

 


Kui Sind käivitab tahe pakkuda kasutaja vaatest lähtuvaid teenuseid ja tulemuste saavutamise kõrval pead oluliseks ka oma kaastöötajate tööõnne hoidmist, siis haara võimalusest teha tähendusega tööd ja …

TULE MEIE MEESKONDA

ÕPPEKAVA JA ÕPPEVARA OSAKONNA JUHATAJAKS

Pakume Sulle võimalust juhtida võimekatest spetsialistidest koosnevat meeskonda, rääkida tipptasemel kaasa Eesti haridus- ja noortevaldkonna sihiseades ja lahenduste leidmisel.

Sinu peamiseks ülesandeks on tagada juhitava osakonna ülesannete täitmine ning üksusele eraldatud ressursside sihipärane ja efektiivne kasutamine.

Selles töös vastutad osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest.

Sellel ametikohal õnnestumiseks on lisaks eelnevale oluline, et Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, oled vähemalt kaks aastat juhtinud struktuuriüksust, valdad eesti keelt vähemalt C1 tasemel ning inglise keelt vähemalt B2 tasemel.

Sinu töövõime hoidmiseks pakume Sulle 35 kalendripäeva puhkust, võimalust kokkuleppel teha kaugtööd, tervist edendavaid ning töö- ja eraelu tasakaalu hoidmist toetavaid hüvesid. Oma töökoha asukoha saad valida Tallinna, Tartu ja meie teiste piirkondlike esinduste hulgast, kuid pead arvestama, et töö on seotud lähetustega.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressil kristi.mikiver@hm.ee või kandideeri läbi tööportaali CV Online.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. augustil. Kui soovid lisainfot, siis helista tel 5050617.

Õppekava ja õppevara osakonna põhiülesanded on alus-, üld- ja kutsehariduse riiklike õppekavade väljatöötamine ja arendamine, õppeasutuste nõustamine riiklike õppekavade rakendamisel ja asutuste õppekavade uuendamisel, õppevara koostamise ja levitamise korraldamine, huvihariduse ja -tegevuse ning mitmekeelse õppe arendamise korraldamine, õppenõustamisteenuste arendamine ning nõustamine varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise rakendamisel.

# ÜHESKOOS HARIDUSE JA NOORTE HEAKS!

Teksti suurus