fbpx

HTM-i juhised noortevaldkonna tegevustele alates 15. maist

16. märtsist viidi huvitegevus, huviharidus ning avatud noortekeskuste tegevus üle distantsõppele, mis tähendab, et sel perioodil ei tohi toimuda tegevusi vormis, mis eeldab isikute füüsiliste kontakti. Noorsootöö tegevused on jätkunud nutikate lahenduste toel. 15. maist võib toimuda osaline üleminek kontaktõppele. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhised noortevaldkonna tegevustele alates 15.maist.

Alates 15. maist on lubatud individuaalne või kuni 10 õpilasega rühmades toimuv tegevus. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.

Juhised noortevaldkonna töö kohta on leitavad siit.

 

HUVIKOOLID JA HUVIRINGID:

 • Alates 15.05 on lubatud individuaalne või kuni 10 õpilasega rühmades toimuv tegevus, võimalusel järgides 2+2 reeglit.
 • Õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks kuni kümnele õpilasele.
 • Iga huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele. Täpsemat infot töökorralduse kohta jagavad huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad.
 • Õpilased kasutavad võimalusel isiklikke õppevahendeid. Kui kool jagab ise õppevahendid, peab olema kooli poolt tagatud nende eelnev puhastus/desinfitseerimine vastavalt ohutusnõuetele.

Enam infot leiab noortevaldkonna eriolukorra korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

 

AVATUD NOORTEKESKUSED: 

 • Luba noortekeskuste avamiseks on antud alates 15. maist tingimusel, et järgitakse kõiki Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi. 
 • Töö korraldamisel tuleb silmas pidada, et ühes rühmas võib olla 10 noort ja noorsootöötaja, liikumine peab toimuma hajutatult, järgides 2+2 reeglit.
 • Igal ajahetkel peab olema ülevaade noortekeskuses viibijatest.
 • Soovitatav on maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist ja minimeerida lähikontaktsete arvu ja hoida kontaktsete ringi võimalikult muutumatuna. Soovitame noori teavitada sellest, et noortekeskuses korraga viibivate inimeste arv on piiratud.
 • Noortekeskuse noorsootöötajad peavad noori ja vanemaid teavitama tingimusteks, mida noortekeskus on seadnud selleks, et kontrollida noortekeskuses viibivate noorte arvu ja ohutusnõuetele vastamist. Soovitame kasutada noortele aegade broneerimist viisina, kuidas ohutusnõudeid täita.
 • Kui noortekeskusel pole võimalik vajalikke ohutusnõudeid täita, ei saa noortekeskus kontaktnoorsootööd pakkuda ja peab jätkama mobiilse/digitaalse noorsootööga. Kui nõudeid on võimalik täita välitingimustes, võib noortekeskus ka vaid oma väliterritooriumil tegevusi noortele pakkuda.
 • Välitingimustes peab jälgima samu juhiseid nagu sisetingimustes, välja arvatud nõuded ruumi tuulutamise, märgkoristuse ja temperatuuri reguleerimise kohta. Väljas kasutatavad vahendeid ja üldkasutatavaid pindasid peab vastavalt nõuetele puhastama.

Enam infot leiab noortevaldkonna eriolukorra korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

Turvalist tegevuste jätkumist!

Teksti suurus