fbpx

Huvi noorteinfotöö vastu kolmekordistas e-kursusel osalejate arvu

Oktoobri eelviimasel nädalal lõppes sel aastal teistkordselt toimunud e-kursus “DigitalYIntro – digitaalne noorteinfotöö”. Võrreldes kevadise kursusega tõi huvi digitaalse noorteinfotöö oskuste arendamise vastu internetiavarustes kokku kolm korda rohkem osalejaid. Kuue nädala jooksul pani end digitaalsete töövahenditega proovile 73 noorsootöötajat üle Eesti.

DigitalYIntro e-kursuse on välja arendanud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuur ERYICA, eesmärgiga toetada noorsootöötajate toimetulekut noortega online-keskkonnas suhtlemiseks ja noorteinfo edastamiseks. Sügisene kursus koosnes neljast moodulist, mis keskendusid digitaalseks noorteinfotööks vajalike põhiteadmiste ja oskuste arendamisele. Läbi praktiliste ülesannete lahendamise käsitleti selliseid teemasid nagu noorte väljakutsed digikeskkonnas, noorsootöötajate roll noorte toetamisel digiväljakutsega toimetulekul, online-noorteinfo ja noorteinfoteenuse kvaliteedipõhimõtted, infonõustamine digikeskkonnas, noorte e-osalus infoteenuse arendamisel ja palju muud.

Eestis Digital YIntro e-koolituse väljaarendamise eest vastutanud koolitaja Hannes Sildnik sõnas, et suur huvi Eesti noorsootöömaastikul unikaalse koolitusprogrammi vastu räägib noorsootöötajate valmisolekust digivahendite kasutamisel noortega sammu pidada. Samuti leiab ta, et kuigi pilootaastal e-kursusele registreerunud sajast osalejast jõudis e-kursuse viimase mooduli võiduka lõpuni 40 noorsootöötajat, on ta tulemusega rahul. “Tegemist on ERYICA võrgustiku parima tulemusega üle Euroopa ja me oleme Eestis teinud väikest viisi ajalugu,” sõnas Hannes. “E-kursuste eripära tõttu katkestab osalemise üle poole registreerunutest. Seda eriti avatud veebikursuste puhul, kus osalejad panevad end küll entusiastlikult kirja, kuid ei planeeri ülesannete lahendamiseks piisavalt aega. Meie noorsootöötajad on selles valguses väga tublid, kuivõrd paljude jaoks on digiteema alguses veidi hirmutav,” ütles ta.

DigitalYIntro e-kursuse koolitajate Kaie Pranno ja Merlis Pajustiku arvates tuleb e-kursuse edukaks läbimiseks kasutada hoopis teiselaadseid oskuseid. Kaie arvates on suureks katsumuseks toimetulek üksi õppimisega, sest virtuaalkeskkonnas on kokkupuude teiste õppijatega minimaalne. Samas saadab edu just neid osalejaid, kes suudavad koostööd teha ka ainult digivahendeid kasutades. Merlise sõnul on edukaks kursuse läbimiseks ka ääretult oluline koostöö enda kolleegidega. Kui osalejal võimaldatakse e-õppega tegeleda tööaja sees ja mitte isiklikust elust aega näpistades, on kursust tunduvalt lihtsam läbida.

Seda kinnitab ka kursusel osalenute tagasiside – väga levinud mõtteks oli, et e-kursusel osalemine pole sama intensiivne nagu tavapärasel kursusel osalemine. Üsna pea said aga osalejad aru, et kui kursuse jaoks aega ei leia, siis ei saa ka ülesanded tehtud.

Niisugune digitaalne e-kursus pakkus osalejatele seega täiesti uudse õpikogemuse ja võimaluse hoopis uut tüüpi koostööks. Osalejad kirjeldasid enda tagasisides, kuivõrd harjumatu oli esialgu see, et kogu õppetöö käibki ainult internetivahendusel ja ühtegi inimest, kellega ülesandeid koos lahendada, reaalselt ei kohtagi. Koolituse teises pooles saadi juba aru, et kui oma aega kenasti ette planeerida, toimib selline koostöö väga hästi.

Lisaks leidsid osalejad, et e-kursuse formaat võimaldas neil end täiendkoolitusele kirja panna ka olukorras, kus see muidu poleks olnud võimalik. Näiteks oleks nii mõnigi noorsootöötaja pidanud koolitusel osalemiseks sulgema noortekeskuse või poleks teiste tööülesannete kõrvalt olnud võimalik näost näkku koolitusel osaleda.

Mõned näited osalejate endi sulest:

“Tohutult kasulik oli digiteenuste väljakirjutamine (mida noored kõige enam kasutavad). Selle ülesande puhul jõudis endale ka kohale, kui palju on võimalusi ja kui vähe me neid enda töös kasutame. Ikka kipume arvama, et vaid Facebook ja Instagram on lahendused.”

            “Sain tuttavaks uute digivõimalustega ning neid katsetada (olen enda töös aktiivselt kasutanud juba Canvat, Mentimetrit, Kahooti jt). Rescuetime osutus väga kasulikuks, olen seda edaspidigi jälginud, et kui produktiivne ma tööajast olen.”

            “Õppisin kasutama uusi digilahendusi. Plaanis on kasutada Canvat, Mentimeterit, Kahooti, Padletit, Screencasti, Rescuetime’i, Mindomot, Youtube’i.”

            “Õppisin e-kaasamise põhimõtteid. Sain aru, mida see üldse endast kujutab ja kuidas see võiks välja näha minu piirkonnas. Väga valgustav oli ka digiväljakutsete osa.”

“Õppisin noore nõustamise kohta digivahendeid kasutades. Mul puudus varasem kogemus meili teel nõustamisega ja sain turvalises keskkonnas seda proovida ning arutleda selle tugevuste ja nõrkuste üle.”

“Tutvusin Euroopa Noorteinfo Hartaga ja veebipõhise noorteinfo  põhimõtetega, mille alusel koolis toimuv üle vaadata. Sain kooli Facebooki ja kodulehe analüüsi jälgimisest teha järeldused ja parendused.”

“See oli kasulik, kuna pidin kaardistama oma piirkonna kõikvõimalikud noorteinfo kanalid ja jõudsin järeldusele, et see on väga kõikuva kvaliteedi ja sisuga. Ning et peaks liikuma ühtlasema sisu poole.”

DigitalYIntro koolitusprogramm ei ole e-kursuste lõppemisega veel läbi.  6.–7. detsembril toimub kursuse järelseminar, kus arutletakse kursuse raames valminud digiprojektide üle, kaardistatakse digitaalse noorteinfotöö väljakutseid ning võimalusi omavaheliseks tõhusamaks koostööks.

DigitalYIntro e-kursuse eestikeelse versiooni valmimist korraldas Wisecoach OÜ ning rahastas Eesti Noorsootöö Keskus.

Teksti suurus