fbpx

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise 2019. aasta taotlusvoor on avatud!

Riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse süsteemi ühe osana toetab riik huviala valdkondade esindusühinguid, et arendada huviala valdkondade kvaliteeti noorte huvihariduses ja huvitegevuses. Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust taotletakse vastavalt haridus- ja teadusministri 21. juuni 2017. a määruses nr 21 “Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord” toodud tingimustele ja korrale.

Kvaliteeditoetuse eesmärk on toetada huviala valdkondade kvaliteedi arendamist ja huviala valdkonna sees koostöö suurendamist. Toetust saab iga huviala valdkond arendamiseks tervikuna ehk toetus võimaldab arendada huviala valdkonda sisuliselt, tuua ja arendada metoodikaid, korraldada koolitusi, arendada võrgustikutööd. Toetust antakse järgmistes huviala valdkondades:

1) loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia
2) muusika
3) kunst
4) sport
5) tants
6) üldkultuur (toetatakse kahte taotlust).

Toetuse taotlejaks saavad olla juriidilised isikud, kes esindavad huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid  esindusühinguna, see tähendab et esindusühingu põhikirjas või määruses on tegevusvaldkondadena määratletud huviharidus või huvitegevus ning kelle liikmeteks on huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid esindavad juriidilised isikud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018 kell 23:59.

Taotlused tuleb esitada läbi Eesti Noorsootöö Keskuse konkursiveebi.

Teksti suurus