Huvihariduse ja huvitegevuse kavade esitamisest 15. jaanuariks

Mullu 1. juulil jõustus seadusemuudatus, mille rakendumisel esitasid omavalitsused Eesti Noorsootöö Keskusele (ENTK) 1. septembriks huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamise kavad. Enamik omavalitsusi esitas tegevuste kava perioodile, mis katab vahemiku 2017. aasta 1. septembrist selle aasta 31. detsembrini. Väiksem osa omavalitsustest esitas kava perioodile, mis hõlmas 2017. aasta septembrit detsembrini.

 

Mõlema juhul tuleb ENTKle kava täitmise tulemused esitada 2019 15. jaanuariks, kuid omavalitsused, kes esitasid kava üksnes 2017. aasta riiklike vahendite kasutamise osas, peavad 2018. aasta vahendite sihipäraseks kasutamiseks esitama uue või täiendatud kava 15.01.2018. Uus kava tuleb esitada juhul, kui omavalitsus ei ole varasemalt ENTKle kava esitanud või kui omavalitsus on esitanud kava 2017. aasta toetuse kasutamise osas. Täiendatud kava tuleb esitada ka juuhl, kui ühinemise käigus on omavalitsusega liitunud mõni omavalitsus, kellel on kava varasemalt esitamata või on see esitatud 2017. aasta kohta. Omavalitsuse poolt kinnitatud kava esitamisel on võimalus 2017. aasta kasutamata või üle jäänud toetust sihtotstarbeliselt kasutada.

Palju küsimusi on meile esitatud selle kohta, mis puudutab 2017. aasta jääki. Jääki on võimalik kasutada sihipäraselt ka 2018. aastal ning selleks tuleb kava(de)sse sisse viia vastavad muudatused. 2018. aasta toetuse summa sellest ei muutu.

2018. aasta täiendava toetuse summa kinnitatakse hiljemalt veebruaris. Seni makstakse välja igal kuul 1/12 2017. aasta summast kuni summade kinnitamiseni. Vastavalt toetuse kasutamise regulatsioonidele tuleb meeles pidada, et toetuse sihipäraseks kasutamiseks peab teotuse kasutamisele eelnema tegevuskava (sh täiendatud tegevuskava) kinnitamine.

Juhendmaterjali, tegevuskava näidise ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiab ENTK koduleheküljelt: https://www.entk.ee/juhendmaterjal-omavalitsusele .

Täiendava riigipoolse toetuse planeerimisel ja kasutamisel on ENTK roll olla kohalikele omavalitsustele riigipoolseks tugisüsteemiks ja on seda jätkuvalt. Palume ENTKle teatada omavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse kava eest vastutava isiku nime ning kontaktid kui need on muutunud. Samuti julgustame huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamise kavaga seonduvates küsimustes meiega ühendust võtta.

Einike Mölder

Peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
58165201
einike.molder@entk.ee

Teksti suurus