fbpx

“Ideeviida” projektid näitavad noorte huvi vaimse ja füüsilise tervise vastu

Projektikonkursi „Ideeviit“ kahe esimese vooruga esitasid noored ligi 66 ideed, millest suur osa keskenduvad vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele, väärtustamisele ja selles valdkonnas teadlikkuse tõstmisele. 

Kui suur osa esitatud ideedest suunavad noori aktiivsele eluviisile ning tõstavad noorte teadlikkust tervislikust toitumisest, siis märkimisväärne arv on ka neid projekte, mis keskenduvad inimsuhetele ja suhtlemisoskuste treenimisele. Lisaks on ka projekte, mis viitavad noorte huvile mõne spetsiifilisema valdkonna, näiteks autoriõiguste ja seadusandluse suhtes.  

Ideede elluviimisel kaasatakse hulgaliselt spetsialiste ning tehakse organisatsioonide- ja noortegruppidevahelist koostööd. Traditsioonilisemate osalus- ja õppeformaatide hulgas on noored esitanud ka mitmeid veebiseminare, veebiplatvorme ja podcast‘e.  

“Ideeviida” eesmärk on noorte ettevõtlikkuse ja osaluse edendamine. Selle raames toetatakse noorte projekte, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades, näiteks koolituste, sündmuste, (veebi)seminaride, töötubade, konverentside vms vormis. „Ideeviit“ pakub projektide arendamiseks nõustamist, tuge ja rahalisi vahendeid.  

Sel aastal leiab oktoobri keskel aset veel ka „Ideeviida“ III voor. Täpsemad tingimused ja ajakava on peatselt leitavad Teeviida veebilehelt.  

„Ideeviita“ rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Projektikonkursiga seotud küsimustele vastab Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Kristiina Valk. 

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kõiki noorsootöötajaid uue projektikonkursi kohta infot levitama, et see jõuaks kõikide Eesti noorteni!  

Teksti suurus