fbpx

Ilmus kolmas Tallinna Ülikooli noorsootöö artiklite kogumik „Mõtestades noorsootööd ja noorsootöötaja rolli“

Ilmus 2019. aasta artiklite kogumik, mille eesmärk on inspireerida valdkonna tegijaid koostama värskeid uuringuid ja võimendada teaduspõhist argumenteerimist noorsootöös.

Kogumik on Eesti noorsootöö ajakirja Mihuse kõrval  üks valdkonna teadusajakirjanduse niši täitjatest.  Varasemalt on ilmunud see kahel korral – 2015. ja 2017. aastal. Tänavu keskendub kogumik kaheksale aktuaalsele teemale. Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi analüüsib avaartiklis  noorsootööd kui elukutset ja uurib, milline on Eestis noorsootöötaja amet ning mil määral on see arenenud. Taolist uuringut ei ole varem Eesti kohta tehtud.

Ilona-Evelyn Rannala mõtestab valdkonda uusliberalismi ja uue avaliku halduse raamistuses, kus oodatakse efektiivsust ning mõõdetavaid tulemusi. Lisaks kirjeldab Ilona artiklis „Noorsootöötaja roll ja noorte võtmepädevuste arendamine noorsootöös“  mitteformaalse õppe õpieesmärke ja -tulemusi elukestva õppe võtmepädevuste raamistus. MA Lianne Teder seletab, kuidas on noortevaldkonda reguleerivates dokumentides kasutatud valdkonna spetsialistide ametinimetused Eestis.

Noorte osalust ja kaasamist noortevolikogude kaudu mõtestavad  Kadi Bruus ja  Tanja Dibou, kes analüüsivad noorte kaasamist ja osalust ning selgitavad osalusmudelite kaudu, kuidas on noori noortevolikogude kaudu kaasatud kohalike omavalitsuste otsustusprotsessidesse.  Ingela Kaljuste eritleb Noorsootöötaja valmisolekust pagulasperede noortega tegelemisel noorsootöö kutse-eetika kontekstis, kus ta kirjeldab ka noorsootöö üldiseid dilemmasid.

Eesti Noorsootöö Keskuse Youth Wiki riiklik korrespondent Birgit Rasmussen  annab artiklis „PISA uuringus osalevate Euroopa Liidu riikide edukate ja ebaedukate riikide noortepoliitika võrdlus Youth Wiki andmete põhjal“ üleavaate noortevaldkonna kõrgete ja madalate PISA (Programme for International Student Assessment) tulemustega riikide noortepoliitikast. Autor tutvustab neid külgi, mida saab kaudselt kõrvutada kõrgete või madalate PISA tulemustega ja loob seosed olemasolevate noortevaldkonna praktikate kõrvutamise kaudu.  Analüüs põhineb Youth Wiki andmestikul, mis on asendamatu tööriist valdkonna ekspertide jaoks igapäeva töös, sest aitab langetada analüütilisi otsuseid Euroopa Liidu noortepoliitikate kontekstis. Kõige silmapaistvama ja selgema arenguga on noortevaldkonnas olnud Soome, mis võib selgitada tema esikohta Euroopa Liidu PISA uuringute tulemuste nimekirjas. Põhjanaabritele järgneb Eesti.

Kogumiku võtab kokku Heili Griffithi refereering „Trudi Cooperi artiklile „Models of youth work: a framework for positive sceptical reflection“ ja ühe noorsootöö mudeli analüüs Eesti kontekstis“, kus autor näitab, kuidas saab mudelit kasutada Eesti kontekstis.

Kogumiku autorid on Tallinna Ülikooli noorsootöö rakenduskõrghariduse ja noorsootöö korralduse magistriõppekava õppejõud, üliõpilased ja vilistlased. Kogumiku toimetajad on Tanja Dibou ja Ilona-Evelyn Rannala

Koostamist ja avaldamist toetas Eesti Noorsootöö Keskus.

Teksti suurus