fbpx

Justiitsministeerium kutsub ennetama noorte kuritegevust

Alates 13. jaanuarist saavad kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, vabaühendused, riigiasutused ja maavalitsused taotleda rahastust programmist “Riskilapsed ja –noored”, et ennetada laste ja noorte kuritegevust. Kuriteoennetuse taotlusvoorus rahastatavate projektide tulemusena loodetakse algatada mitu kogukondlikku kuriteoennetuse programmi. Sihtrühma kuuluvad laste ja noorte kõrval ka nende pereliikmed ning laste ja noortega tegelevad inimesed. Taotlusvooru kaudu toetatakse kuriteoennetusele suunatud võrgustike loomist, uuringute läbiviimist, kogemuste vahetamist ja uute teadmiste hankimist. Toetatakse ka programme, mille puhul on juba teada, et sellised ennetustegevused on juba varasemalt toiminud. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke. Eelistatakse projekte, mida viib ellu mitu koostööpartnerit. “Kuritegude ennetamine kannab enim vilja just laste ja noorte hulgas, kes pole veel jõudnud kuritegelikule teele astuda. Samuti on oluline tegeleda kuriteoennetusega kohalikul tasandil, kuna väikses kogukonnas elavad inimesed teavad oma kodukoha probleeme kõige paremini,” ütles justiitsminister Hanno Pevkur. Euroopa Majanduspiirkonna toetustest eraldatakse programmi “Riskilapsed ja -noored” taotlusvoorus „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“ 295 146 eurot (minimaalne projekti toetussumma on 5000 ja suurim 60 000 eurot). Täpsemat infot saab justiitsministeeriumi väikeprojektide koordinaatorilt Rainer Rohtlalt (Rainer.Rohtla@just.ee, tel 620 8224) ja taotlusvooru dokumentatsiooniga saab tutvuda siin. Programmi viib ellu Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus.

Teksti suurus