fbpx

Kandideeri Rahvuskaaslaste programmi noortevahetuse korraldajaks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja konkursi noortevahetuse korraldaja leidmiseks. Noortevahetuse eesmärk on tutvustada väliseesti noortele Eestis õppimise ja töötamise võimalusi, Eesti seniseid saavutusi ning tulevikuvaadet.

RAHVUSKAASLASLASTE PROGRAMMI NOORTEVAHETUS

Osalejad: noortevahetus on mõeldud 40 väliseesti noorele ja 20 eesti noorele. Eesti noorteks võivad soovi korral olla ka korraldava organisatsiooni enda noored.

Formaat: korraldajalt oodatakse formaadi osas ettepanekut noortevahetuse läbiviimiseks 60 noorele. Lubatud on läbi viia üks noortevahetus kui ka kaks eri aegadel või paralleelselt toimuvat noortevahetust.

Toimumisaeg: noortevahetus peab toimuma perioodil juuni kuni oktoober 2019 ning kestma vähemalt 12 päeva, millest kaks päeva on arvestatud ka transpordile. Kahe noortevahetuse korraldamisel kehtivad samad tingimused.

Programmi kirjeldus:

 • Programm peab tutvustama Eestis õppimise ja töötamise võimalusi ning Eesti seniseid saavutusi ning tulevikuvaateid.
 • Programm peab sisaldama kahepäevast koosloome osa (häkaton, ideetuba vms). Oodatud on ettepanekud formaadi, teema ning soovi korral ka teenusepakkuja osas.
 • Programm peab sisaldama mitteformaalselt eesti keele õpet ning olema mitmekülgne.
 • Programmi tegevused peavad toetama kultuuride vahelist õppimist, pärimuse edasiandmist ning enesearengut. Planeeritud tegevused võiksid sobivuse korral olla seotud vähemalt ühe eesti keele aasta tegevusega (tutvu eesti keele aasta kalendriga).
 • Noortevahetuse programmi tegevused peaksid toimuma vähemalt kolmes erinevas Eesti piirkonnas.

NOORTEVAHETUSE KORRALDAJA

Konkursi sihtgrupp: noortevahetuse korraldajaks ootame kandideerima organisatsioone, kellel on kindel soov ja võimekus korraldada rahvusvahelist noortevahetust. Eelistame organisatsioone, mida juhivad või mille juhtimisse on kaasatud noored. Noortevahetuse korraldamiseks võib pakkumise esitada üks organisatsiooni või mitu organisatsiooni ühispakkumisena.

Noortevahetuse korraldajaks kandideeriv(ad) organisatsioon(id):

 • on juriidiline isik;
 • on tegutsenud noortevaldkonnas vähemalt kaks aastat;
 • on korraldanud vähemalt kaks rahvusvahelist noortevahetust või -sündmust;
 • tagab, et vähemalt kaks korraldamise eest vastutavat isikut valdavad inglise ja vene keelt vähemalt B1 tasemel;
 • omab huvitavaid ja teostatavaid ideid, mida noortevahetuse raames võiks teha ning milliseid kohti külastada;
 • ei ole maksuvõlglane.

Taotluse maht: riiklik toetus rahvuskaaslaste programmi noortevahetuse korraldamiseks on 52 500 eurot. Halduskuludeks on ette nähtud kuni 10% toetusest.

Kandideerimine ja otsusest teavitamine: kandideerimiseks tuleb esitada täidetud ja allkirjaõigusliku isiku pool digitaalselt allkirjastatud taotlusvorm koos lisadega ning korraldamise eest vastutava(te) isiku(te) CV(d) e-posti aadressile eveli.joesaar@entk.ee märksõnaga „Rahvuskaaslaste programmi noortevahetus 2019“.

Rahvuskaaslaste programmi taotlustingimustega tutvu SIIN.

Kandideerimiseks tuleb lisada järgmised dokumendid:

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.04.2019.

Taotlejat teavitatakse otsusest kümne tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Lisainformatsioon:
Eveli Jõesaar
peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
eveli.joesaar@entk.ee
+372 5565 4325

Teksti suurus