fbpx

„Kiida noorsootöötajat” kampaania algataja Heili Griffith – noorsootöötaja amet võiks ühiskonnas olla sama tunnustatud kui seda on arst või õpetaja.

Heili Griffith alustas Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuhina käesoleva aasta mais. Vaatamata lühikesele ametisoldud ajale on Heili jõudnud noorsootöö nädala raames algatada üle-Eestilise kampaania „Kiida noorsootöötajat!“, kus kutsutakse inimesi üles märkama ning kirja panema lugusid noorsootöötajatest ja ka teistest kolleegidest noortevaldkonnas.

Heili sõnul on „Kiida noorsootöötajat“ kampaania idee pisut inspireeritud kampaaniast “Kiida teenindajat” ja tema kevadel valminud magistritööst. “Minu magistritöös tõid noorsootöötajad välja erinevaid tööalaseid väljakutseid, millest üks oli nende töö sisu mõistmine, märkamine ja tunnustamine. Selle aasta kevadel saime Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetega paaril korral kokku, et arutada erinevaid tegevusi, mida Eesti Noorsootöötajate Kogu võiks läbi viia, ja arutelude käigus tõusid esile taas tunnustamisega seotud teemad. Mulle tundus, et sellist kampaaniat korraldada ei oleks väga keeruline ning see sobiks hästi noorsootöö nädala formaati, mille eesmärk on samuti noorsootööle ja noorsootöötajatele tähelepanu juhtida.“

Heili hinnangul on kampaania hästi vastu võetud ja ta loodab, et üksteise märkamine ja tunnustamine muutub ajaga üha enam kõigi igapäevaseks harjumuseks ja praktikaks ning “Kiida noorsootöötaja” kampaaniast saab noorsootöö nädala traditsiooniline osa. “Loodetavasti aitab see kaasa noorsootöö ja noorsootöötajate igapäevase töö mõistmisele ka väljaspool noortevaldkonda. Näiteks tõid noorsootöötajad minu magistritöös välja, et neilt on küsitud, miks üldse peaks noorsootöötajaks õppima, kui noorsootöötaja ju “ainult mängib” noortekeskuses noortega või kui noorsootöötaja suhtleb sotsiaalmeedias noortega ja jagab seal infot, siis see ei ole ju töö. Mulle tundub, et sellised väljakutsed jätkuvad veel mõnda aega meie valdkonnas.”

Heili ei oska antud olukorrale muud lahendust pakkuda, kui et kõik, kes noortevaldkonnas tegutsevad, peavad jätkuvalt ise väga selgelt teadma, mis on noorsootöö ja milline on noorsootöötaja roll ühiskonnas ning seejärel sellest pidevalt rääkima. “Oleks ju suurepärane, kui noorsootöötaja amet oleks ühiskonnas sama tunnustatud, nagu seda on õpetaja või arst ja nähakse, et noorsootöötajaid ei ole võimalik kellegagi asendada.”

Heili on tuleviku suhtes optimistlik, sest tema hinnangul tehakse noorsootöö valdkonnas selle nimel väga palju tööd, et noorsootöö ja noorsootöötaja amet oleks ka väljaspool valdkonda tunnustatud. “Ma loodan, et “Kiida noorsootöötajat” kampaania aitab sellele omalt poolt kaasa,” lisab ta lõpetuseks.

Teksti suurus