Korduma kippuvad küsimused noorsootöötaja kutse taotlemisel

MILLAL MA PEAN DOKUMENDID ESITAMA NOORSOOTÖÖTAJA OSAKUTSE ESMAKORDSEKS TAOTLEMISEKS?

Kui noorsootöötaja kutse esmakordse taotlemise ning osakutse ja kutse taastõendamise tähtajad on kindlalt fikseeritud, siis osakutse puhul on dokumentide esitamise tähtaeg hiljemalt 4 tööpäeva enne valitud eksamit. Eksamite ajakava ja eksamile registreerimise vormi leiate - https://www.entk.ee/node/2564. Eksamid toimuvad ajavahemikul aprill-juuni üle Eesti erinevais paigus.

REGISTREERISIN OSAKUTSE EKSAMILE JA ESITASIN DOKUMENDID ÄRA, KUID POLE SAANUD VASTUST EKSAMILE LUBAMISE KOHTA. MIDA PEAN TEGEMA?

Eksamite dokumente menetletakse eksamite toimumise järjekorras, kuna eksameid on vooru jooksul väga palju. Vastused püüame saata hiljemalt 4 tööpäeva enne eksamit. Kui te aga selleks ajaks pole vastust saanud, siis kindlasti helistage 735 0388 või kirjutage kutse@entk.ee, et olla kindel, et teiega on eksamil arvestatud.

KAS NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE TAOTLEMISE EELDUSEKS ON OSAKUTSE OLEMASOLU?
Noorsootöötaja kutse taotlemiseks pole vajalik noorsootöötaja osakutse olemasolu. Kui taotlete noorsootöötaja kutset, saate konkreetse tasemega seotud osakutse automaatselt kaasa. Nt noorsootöötaja, tase 4 kutset taotledes saate kaasa laagrikasvataja osakutse, ehk loa töötada laagris kasvatajana. Noorsootöötaja, tase 6 puhul kaasnevad laagrikasvataja ja juhataja osakutsed ning tase 7 puhul laagri juhataja osakutse. 

KAS KUTSET VÕI OSAKUTSET TULEKS ALUSTADA MADALAIMALT KUTSETASEMELT?
Kindlasti pole kutse taotlemise eeltingimuseks madalama taseme kutse või osakutse olemasolu. Taotleja ise peab hindama oma kompetentse ning vastavalt sellele taotlema õiget kutse või osakutse taset. 

MIDA TULEB TEHA LAAGRIKASVATAJA VÕI - JUHATAJA OSAKUTSE TAOTLEMISEKS?

 1. Kõigepealt tuleb vaadata, kas on täidetud koolitustundide nõuded: 32 akadeemilist tundi noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolitusi ja 8 akadeemilist tundi esmaabi koolitust viimase kolme aasta jooksul.
 2. Kui koolitustunnid on täis ja nende kohta on ka tõendid olemas, siis tuleb kokku ajada kõik ülejäänud dokumendid, mis on loetletud www.entk.ee/kutsetaotlemine (avaldus, mille vormi saab kutse taotlemise lehelt alla laadida wordi failina; isikut tõendava dokumendi koopia; maksekorraldus - pea meeles, et tasu maksmine toimub ainult arve alusel, mille saab tellida kutse taotlemise lehel toodud lingi kaudu; haridust tõendava dokumendi koopia; värske karistusregistri väljavõte)
 3. Seejärel tuleb koolituste tõendid ja muud dokumendid kokku koondada ning meile saata kutse@entk.ee või läbi eksamile registreerimise vormi.
 4. Kui dokumendid on esitatud, siis tuleks registreerida end osakutse eksamile, valides selleks sobiv aeg, koht ja keel; registreerimisvormi link on kutse taotlemise lehel.
 5. Eksami täpne kellaaeg saadetakse sulle hiljemalt paar päeva enne eksami toimumise kuupäeva.
 6. Eksami päeval ole kohal vähemalt 15 minutit enne eksamit. Eksam kestab maksimaalselt 60 minutit.
 7. 10 tööpäeva jooksul peale eksami sooritamist saad teada tulemuse kirjalikult.

MILLISED JUHENDMATERJALID ON KUTSE TAOTLEMISEL VÕI TAASTÕENDAMISEL ABIKS?

 • Taotleja juhend, mille leiad SIIT
 • Noorsootöötaja kutse tasemed, mille kohta leiad info SIIT.
 • Noorsootöötaja osakutse tasemed, mille kohta leiad info SIIT.
 • Noorsootöötaja kutsestandard, mille leiad SIIT.
 • Noorsootöötaja kutse hindamisstandardid, mis on leitavad SIIT.
 • Kutse andmise kord, mille leiad SIIT.
 • Karistusregistri väljavõtte võtmise juhend, mille leiad SIIT.


KUIDAS TÕESTADA PORTFOOLIOS VABATAHTLIKU TEGEVUSE KOGEMUST?
Näiteks võib lisada EVSi tunnistuse. Kui teete vabatahtlikku tööd mõne ühingu juures, võib ühingu juht seda kinnitada, kasutades selleks nt portfoolio lisas 1 olevat vormi nr 5. Võib vabas vormis põhjalikumalt kirjeldada oma vabatahtliku töö kogemust. Taotleja ise otsustab, kas soovib lisada kinnitust oma vabatahtliku tegevuse kohta. 

KUI PALJU PEAB OLEMA LISATUD TÕENDUSMATERJALI?
Nii palju, kui on kompetentside tõendamiseks vajalik. Lisada on mõttekas ainult need dokumendid, mis on seotud noorsootööga ja tõestavad ühe või teise noorsootöötaja kompetentsi olemasolu. 

MIDA TEHA, KUI TÕENDUSMATERJAL ON VÕÕRKEELNE?
Kõikidest dokumentidest, mis ei ole inglise, eesti või vene keeles, peab tegema portfooliosse kirjeldava lühikokkuvõtte eesti keeles. Näiteks, kui lisate tõendusmaterjalina saksakeelse tunnistuse, siis peab kindlasti portfooliosse sellest eestikeelse kokkuvõtte kirjutama.

MILLISED KOOLITUSED TÕENDUSMATERJALINA ARVESSE LÄHEVAD? 
Loevad need koolitused, mis tõestavad noorsootöötajale vajalike kompetentside olemasolu, läbitud koolituste arv ei ole oluline. Oluline on laagrikasvataja või juhataja osakutse puhul läbida vähemalt 32 akadeemilist tundi viimase kolme aasta jooksul, sealjuures pole oluline, kas läbite laagrikasvataja, laagri juhataja või mõne muu noorsootöötaja kompetentsidega seotud koolituse.

MIDA KÜSITAKSE INTERVJUUL? 
Intervjuu küsimused koostatakse taotleja poolt täidetud portfoolio hindamisel tekkinud vajaduste põhjal. Intervjuu käigus esitatakse täpsustavaid küsimusi portfoolios esitatu kohta ning vajadusel palutakse selgitada, kuidas üks või teine kompetents on omandatud. 

MITU KORDA SAAB KUTSET TAOTLEDA?
Taotlemise arv pole piiratud. 

MIDA TEHA, KUI EI TEA, MILLIST TASET TAOTLEMA PEAKS?
Esmalt tuleks vaadata soovituslikke nõudeid haridusele soovitud taseme kohta. Tase 4 on puhul tavaliselt keskharidus, tase 6 puhul tavaliselt kõrgharidus ning tase 7 puhul tavaliselt magistritase. Küll aga pole haridustaseme nõuded kohustuseks, vaid pigem soovituslikud. Pigem tuleb erinevatel tasemetel tuleb tõendada nende jaoks kutsestandardis märgitud kompetentside olemasolu. Oleme koostanud ka kokkuvõtted noorsootöötaja kutse ja osakutse tasemete erinevustest, mis peaksid olema suureks abiks. Kindlasti tuleb enne taotlemist tutvuda ka kutsestandardiga. Meie eesmärgiks on hinnata kompetentside olemasolu.

MUL ON VANA LAAGRIKASVATAJA VÕI JUHATAJA TUNNISTUS. MIS TASE MUL ON?
Vastavalt haridus- ja teadusministri 18.07.2014 nr 65 määrusele loetakse laagri juhataja kvalifikatsioonitunnistus võrdseks laagri juhataja osakutsega, tase 6, ning laagrikasvataja kvalifikatsioonitunnistus võrdseks laagrikasvataja osakutsega, tase 4.

KAS NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE SISALDAB KA OSAKUTSEID?
Jah, noorsootöötaja kutse sisaldab alates 2014. aastast ka osakutseid. Noorsootöötaja, tase 4 sisaldab laagrikasvataja osakutset, tase 6 sisaldab nii laagrikasvataja kui juhataja osakutseid ning tase 7 sisaldab laagri juhataja osakutset. 

KUIDAS SAAB MAKSTA KUTSE TAOTLEMISE TASU?
Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide juures, mis on loetletud aadressil www.entk.ee/kutsetaotlemine, on märgitud maksekorralduse juurde tasu suurus ning link arve saamise juurde (http://www.entk.ee/noorsootootajakutsetaotlemisearve). Kutse taotlemise tasude maksmine toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve tellimisel tuleb arvestada, et selle jõudmine Teieni võib võtta kuni 3 TÖÖPÄEVA.

MILLAL MA SAAN TEADA KUTSE ANDMISE OTSUSE? 
Üldjuhul teavitatakse taotlejat kutse andmise otsusest 10 TÖÖPÄEVA jooksul peale hindamise läbiviimist.

KUIDAS KUTSETUNNISTUSE KÄTTE SAAB? 
Kutsetunnistus saadetakse taotleja poolt avaldusele märgitud aadressil posti teel tähitud kirjaga 30 tööpäeva jooksul otsuse teatamisest. Samuti on kõik kutsetunnistused leitavad elektroonsel kujul Kutsekoja Kutseregistris


Lisainfo: tel 7 350 388, e-post: kutse@entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv