fbpx

Kolm ministeeriumit kujundavad üheskoos laste ja perede heaolu

Teisipäeval, 6. mail toimub Kumu kunstimuuseumis Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste programmide „Riskilapsed ja -noored“, „Kodune ja sooline vägivald“ ja „Rahvatervis“ ühisseminar, kus antakse ülevaade kahe aasta jooksul elluviidavatest projektidest ja nende tegevuste mõjust laste ja noorte ning nende perede heaolule. Seminari avavad Eesti sotsiaalminister Helmen Kütt ja Norra aseminister Euroopa asjades  Ingvild Næss Stub. Norra aseminister Euroopa-asjades Ingvild Næss Stub rõhutas, et Eesti on Norra jaoks oluline partner koostööks Euroopas. „Norra ja Eesti on sageli silmitsi samade väljakutsetega. Oma teadmisi ühendades leiame me parimaid viise innovatsiooni ja teaduse edendamiseks või keskkonna- ja sotsiaalprobleemidele lahenduste leidmiseks,“ ütles Stub. „EMP ja Norra toetused pakuvad suurepärast võimalust meie koostöö tihendamiseks 11 erineva programmi raames.“ Sotsiaalminister Helmen Kütti sõnul pannakse kõigi kolme programmi tegevustes kui ka seminaril käsitletavates teemades rõhku eelkõige ennetamisele ja teadlikkuse tõstmisele. „Alati on oluline märgata varakult probleemide olemasolu ning õigeaegselt sekkuda ja pakkuda lahendusi. Kuigi programmid puudutavad väga erinevatest sihtrühmadest inimesi, on kõigi nende võimalike probleemide lahendamisel oluline mitmete asutuste aktiivne koostöö ja ühine toimimine“, sõnas Kütt. „Lisaks sellele on tähtsal kohal ka programmide tulemused ja heade praktikate jätkusuutlikkus“, lisas sotsiaalminister. „Programmide toel on võimalik mitmekesistada omavalitsuste pakutavaid noorsootöö ja lastekaitse teenuseid ning parandada nende kättesaadavust,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe. „Samuti lubab see laiendada nõustamist, tuua valdkonda uusi spetsialiste ja toetada nende koostööd. Kõik programmid lähtuvad riigi strateegilistest plaanidest ning tegevuste kavandamisel, toetamisel ja hindamisel lähtuvad ministeeriumid eeskätt laste heaolust.“ Seminaril tutvustatakse sidusvaldkondade ning EMP ja Norra toetuste kolme programmi eesmärke, tegevussuundasid ja koostööd ning mõju laste ja nende perede toetamisel. Ülevaate annavad Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ja Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. Osalejad saavad tutvuda erinevate programmide raames elluviidavate projektide tegevustega ja näevad ära ka ühe näidisjuhtumi interaktiivset lahendamist. Ühisseminari programmi leiab siit: https://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/kutse-uhisseminarile-kumu-kunstimuuseumis/ EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Sotsiaalministeerium viib ellu Norra toetuste programme „Kodune ja sooline vägivald“ koostöös Norra Terviseametiga ja „Rahvatervis“ koostöös Norra Rahvatervise Instituudiga. Koduse ja soolise vägivalla programmi eesmärgiks on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamine ning rahvatervise programmi tegevused on peamiselt seotud vaimse tervise teenuste arendamise, kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisega. EMP ja Norra toetused hõlmavad Eestis kokku 11 programmi ning toetuste kogusumma on 44,9 miljonit eurot. Täpsemat infot programmide kohta leiab siit: www.entk.ee/riskilapsedjanoored ja www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/.

Teksti suurus