fbpx

Konkurss “Noortepäev 2018” korraldaja leidmiseks

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) viib läbi konkursi „Noortepäev 2018“ korraldaja leidmiseks.

Noortepäeva taustast

Alates 1999. aastast on tähistatud rahvusvahelist noortepäeva, mille raames toimub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) algatusel 12. augustil noortele suunatud sündmusi üle kogu maailma. Eestis on noortepäeva tähistatud 2003. aastast ja selle raames on korraldatud noortele erinevaid tegevusi ja seeläbi tutvustatud noortele loodud võimalusi. Rahvusvahelise noortepäeva keskmeks on noorte vajaduste mõistmine, noori toetavate poliitikate jõustamine ning noorte otsustusprotsessidesse kaasamise julgustamine.

Noortepäeva tähistamine 2018. aastal

Tulenevalt ÜRO sõnastatud fookusteemast (vt. täpsemalt „Safe spaces for youth“) ning riigi soovist, sh presidendi aastavahetuse kõnes esitatud üleskutsest noortele, kaasata noori otsustusprotsessidesse, küsides sisendit Eesti tuleviku kohta (Strateegia 2035, Riigikogu valimised 2019), oleme sõnastanud Noortepäev 2018 teemaks:

„Minu tuleviku Eesti on koht, kus noor…“

Teema eesmärk on anda noorele võimulus  pöörata tähelepanu probleemidele või olukordadele, mis nende hinnangul veel täna hästi ei ole. Seeläbi on noortel võimalus pakkuda lahendusi ja näidata, milline on nende ideaalne Eesti.

Tulenevalt teemast soovime korraldada üleskutse, kus noored saavad üksinda või grupina valmistada visuaalse loovtöö teemal „Minu tuleviku Eesti on koht, kus noor…“. Loovtöö võib olla joonistus, pilt, video või midagi muud, mida on võimalik edastada elektroonselt. Loovtööle lisatakse lühike kirjeldus sellest, mida loovtööga on kujutatud. Laekunud loovtöid soovime kasutada ka hilisemas töös (konverents, seminar vms) ning jagada neid suurema avalikkusega, tuues seeläbi noorte ootused ja soovid fookusesse.

TEKKIS SOOV KANDIDEERIDA KORRALDAJAKS?

Otsime noortepäeva korraldama tegijat, kes suudab luua kirjeldatud idee ümber tervikliku lahenduse loovtööde üleskutseks ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaks, pakub välja idee konkursi lõpptulemuseks ning tegeleb ka laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisega noortepäevast.

Ootused korraldajale:

  • Terviklik (loov)lahendus loovtööde üleskutse elluviimiseks (sh visuaal, kampaania ja teavitustegevused noorte osaluse motiveerimiseks, lahendus loovtööde vastu võtmiseks, saadetud tööde lõpptulemus visuaalina ning selle jagamise lahendus).
  • Kampaania noortepäevast teadlikkuse tõstmiseks (terviklik lahendus seotud loovtööde üleskutsega).
  • Kampaania ja üleskutse (sh meediaplaani) kvaliteetne elluviimine.

Eeldatav maksumus: 10 000 eurot

Kandideerimine ja otsusest teavitamine: kandideerimiseks tuleb esitada täidetud ja allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud taotlusvorm e-posti aadressile eveli.joesaar@entk.ee märksõnaga „Noortepäev 2018“.

Taotlusvormi leiate SIIT.

Taotluse hindamise kirjelduse ja hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Taotluste esitamise tähtaeg on 08.07.2018.

Taotlejat teavitatakse otsusest kümne tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Lisainformatsioon:
Eveli Jõesaar
Peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
eveli.joesaar@entk.ee
+372 5565 4325

Teksti suurus