fbpx

Kutse noortegruppidele osalemiseks Enter! noortenädalal

7.-12. juulini toimub Strasbourgis asuvas Euroopa Noortekeskuses Enter! noortenädal pealkirjaga “Meie elud. Meie õigused”.

Enter! = ei diskrimineerimisele, jah solidaarsusele

Enter! on Euroopa Nõukogu loodud projekt, mille eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu noorte vastu suunatud vägivallale, tõrjutusele ja diskrimineerimisele.

Enter! noortenädal toob kokku umbes 200 noort ja 50 noorsootöötajat, lisaks kohalike omavalitsuste esindajad ning noorteorganisatsioonide esindajad üle Euroopa.

Kes saab osaleda?

Osaleda saab vaid gruppides, kus vähemalt üheks liikmeks peab olema noorsootöötaja. Kasuks tuleb, kui grupiliikmed on olnud varasemalt seotud noorte õiguste projektidega. Grupis saab olla 2-10 inimest, mis peaks olema sooliselt tasakaalus.

Taotluse esitanud organisatsiooni/grupi noorsootöötaja peab tagama, et kõik osalejad on saadaval, huvitatud ja valmistunud osalemaks Enter! noortenädalal. Lisaks tuleb esitada kõikide liikmete nimed, vajadusel saab nimekirja hiljem muuta.

Lisaks peavad kõik osalejad olema:

  1. EL liikmesriigist või Euroopa kultuurikonventsioonile alla kirjutanud riigist
  2. vanuses 16-23 (alaealised peavad omama vastavaid volitusi) – grupi saatjale vanusepiirangut ei ole
  3. võimelised töötama inglise või prantsuse keeles
  4. seotud sotsiaalsete õigustega seotud noorsooprojektiga
  5. täis teotahet ning valmis jagama oma ideid ja kogemusi

Euroopa Nõukogu tervitab kõigi noorte ja noorsootöötajate avaldusi, kes vastavad selle konkursi kriteeriumitele, olenemata nende soost, puudest, suhtestaatusest, rassist, usust, veendumusest või seksuaalsest orientatsioonist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2019! Tutvu taotlusvormidega siin.

Noortenädala tegevusteks on muu hulgas:

  • ettepanekute väljatöötamine noortele parema juurdepääsu tagamiseks sotsiaalsetele õigustele,
  • noorsootöö rolli üle arutamine,
  • interaktiivse, loova ja rahvusvahelise õppe kogemus,
  • Euroopa Nõukogu 70. aastapäeva tähistamine.

Noortenädala tulemusena avaldatakse film/video tegevustest, kirjalik aruanne, sõnum Euroopa Nõukogule 70. aastapäeva puhul, mis sisaldab osalejate ootusi ja soove.

 

Lisatingimused:

Reisikulud – osalevate gruppide organisatsioonidel palutakse rahastada oma osalejate reisikulusid, erandjuhtudel võib Euroopa Nõukogu katta mõningaid reisikulusid, kui need on põhjendatud

Töökeel – kursus toimub inglise ja prantsuse keeles, täiskogu istungitel ja mõndadel töötubadel on ka sünkroontõlge

Inglise keelne kutse ja esialgne päevakava.

Täiendava info saamiseks kontakteeru youth_enter@coe.int.

Teksti suurus