fbpx

Kutse noorteühingute aastatoetuse infopäevale

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kõiki noorteühingute esindajaid saama osa noorteühingute aastatoetuse infopäevast, mis toimub 14. septembril Tallinnas. Infopäeva eesmärgiks on anda ülevaade aastatoetusega kaasnevatest dokumentidest ja aidata paremini mõista toetuse taotlemise protsessi.

Infopäeva esimeses pooles antakse ülevaade noorteühingute aastatoetusi reguleerivatest dokumentidest ning kirjeldatakse taotluste esitamise ja hindamise peamiseid samme. Seejuures tuuakse ka välja, mis on taotluste esitamise puhul oluline ja millised on olnud esitamisega seoses korduma kippuvad vead. Samuti saab selgitusi hindamiskomisjoni tööst – mida ja kuidas hinnatakse ning millised on hindamise kriteeriumid.

Teises pooles tuleb juttu sellest, kuidas toetus noorteühinguni jõuab ja milliseid võimalusi on selle protsessi kiirendamiseks. Lisaks vaadatakse ka üle toetuse taotlemise eeldatav ajakava. Päeva lõpetab arutelu tekkinud küsimuste üle.

Infopäev toimub 14. septembril kell 12.00–14.00, aadressil Tõnismägi 11, Tallinn. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mis kestab kuni 12. septembrini. Selleks tuleb täita registreerimisvorm, mille leiab SIIT. Lisainfo saamiseks ja küsimuste korral palume võtta ühendust Gertha Teidla-Kunitsõniga: Gertha.Teidla-Kunitson@entk.ee.

Infopäeva ajakava:

12:00-12:15 – Sissejuhatus

Eesmärk: Anda ülevaade noorteühingute aastatoetusi reguleerivatest dokumentidest.

12:15-12:30 – Taotluste esitamine ja tehniline hindamine

Eesmärk: Noorteühingud mõistavad taotluse esitamise protsessi ning saavad aru, mis on taotluste esitamise puhul oluline ning millised on olnud esitamisega seoses korduma kippuvad vead.

  • Taotluste esitamise ja tehnilise hindamise protsess
  • Taotluste tehniline hindamine ja selleks vajalikud dokumendid (taotlus, tegevuskava, eelarve, arengukava, liikmete arv ühingus KOV lõikes, taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi koopia juhul, kui taotlus on allkirjastatud volituse alusel)
  • Eelnevate aastate kogemus – mis on kindlasti oluline ja millised vigu tasuks vältida

12:30-12:45 – Taotluste sisuline hindamine

Eesmärk: noorteühingud on teadlikud taotluste hindamise protsessist ning hindamise kriteeriumitest.

  • Sisuline hindamine – mis ja kes on hindamiskomisjon, mida ja kuidas hinnatakse
  • Hindamiskomisjoni tagasiside

12:45-13:00 – Kohvipaus

13:00-13:15 – Toetuse kujunemine

Eesmärk: toetuste kujunemine ja toetussummade määramine on noorteühingutele ühtselt arusaadav.

  • Aastatoetuse kogusumma
  • Hindepunktide alusel toetuse kujunemine

13:15-13:30 – Toetuse eraldamise ajakava

Eesmärk: noorteühingud on teadlikud sellest, kuidas toetus noorteühinguni jõuab ning kuidas vajadusel protsessi kiirendada.

  • Protsessi kirjeldus ja eeldatav ajakava
  • Kuidas on võimalik noorteühingutel endil toetuse eraldamise protsessi kiirendada?(aruande esitamine esimesel võimalusel, täiendavatele küsimustele vastamine esimesel võimalusel, lisaküsimuste tekkimise ennetamine kontrollides vajalike dokumentide olemasolu ja õigsust).

13:30-13:40 – Aruandlus

Eesmärk: noorteühingud mõistavad aruandluse olulisi osasid

  • Aruandluse vorm ja ootused aruandlusele

13:40-14:00 – Küsimused ja arutelu

Teksti suurus