fbpx

Ühisseminar Kumu kunstimuuseumis – REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium korraldavad Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste programmide „Riskilapsed ja –noored“, „Kodune ja sooline vägivald“ ja „Rahvatervis“ ühisseminari 6.mail kell 9.30 – 16.30 Kumu kunstimuuseumis (Weizenbergi 34/Valge 1). Seminaril antakse ülevaade programmides elluviidavatest projektidest ja tegevuste mõjust laste ja noorte ning nende perede heaolule. Elluviidavate tegevuste eesmärgiks on kujundada laste ja perede heaolu väärtustav raamistik, mis annab võimaluse tänaste oluliste probleemide – valdkondadevahelise koostöö, teenuste kvaliteedi ja rakenduse puudulikkuse – lahendamiseks. Nii programmide kui ka rahastatud projektide tegevuste peamine rõhuasetus on ennetamisel, varajasel märkamisel ja õigeaegsel sekkumisel. Päeva esimeses pooles tutvustatakse EMP/Norra toetuste eesmärke ja programmide tegevussuundasid ning kolme programmi koostööd ja mõju laste ning noorte ja nende perede toetamisel. Tervitussõnavõttude ja kõnedega esinevad Norra aseminister Euroopa asjades Ingvild Næss Stub, sotsiaalminister Helmen Kütt, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ja Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse. Ühtlasi antakse ülevaade kõikidest projektidest, mida programmides ellu viiakse. Seminari teine pool annab praktilise ülevaate, kuidas erinevad süsteemid laste ja noorte heaolu mõjutavad – näidisjuhtumi üle arutletakse foorumteatri formaadis. Seminar on suunatud projektide elluviijatele, et aidata tunnetada oma rolli ühtses võrgustikus projektides elluviidavate tegevuste abil ning pakkudes lahendusi tänastele probleemkohtadele. Ühtlasi on seminar on hea võimalus leidmaks potentsiaalseid projektipartnereid neile, kes plaanivad avatud taotlusvoorudest osa võtta. Samuti on võimalik projektide elluviijatel taotleda vahendeid kahepoolsete suhete fondist, et panustada teadmiste ja kogemuste vahetamisesse ning koostöö tugevdamisse doonorriikide ja Eesti vahel. Seminarile järgneb vastuvõtt Kumu kunstimuuseumis. Seminari esialgne ajakava: 9.30 – 10.00 Registreerumine 10.00 – 10.15 Sissejuhatus päevajuhi poolt ning tervitussõnavõtud sotsiaalministrilt Helmen Kütilt ja  Norra aseministrilt Euroopa asjades Ingvild Næss Stubilt 10.15 – 10.45 Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Madis Lepajõe sõnavõtt 10.45 – 11.15 Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Rait Kuuse sõnavõtt 11.15 – 12.15 Projektide tutvustamine programmide kaupa

  • 11.15 – 11.35 Rahvatervis
  • 11.35 – 11.55 Riskilapsed ja –noored
  • 11.55 – 12.15 Kodune ja sooline vägivald

12.15 – 13.15 Lõuna (buffet) 13.15 – 15.00 Juhtumi lahendus foorumteatri meetodil 15.00 – 16.30 Vastuvõtt Päeva modereerib Hannes Hermaküla. * Korraldaja jätab endale õiguse muuta ajakava. Seminaril osalemine on tasuta! (Registreerumine on lõppenud!)

NB! Norra aseministri kõne on inglise keeles ja ilma tõlketa.

ühisseminari logorida


Korraldaja jätab endale õiguse muuta ajakava.

Teksti suurus