Kvaliteet ja noortevahetus – ATOQ koolitus Prantsusmaal

Spetsiaalselt just noortevahetuse tegijate vajadustest lähtuvalt on välja töötatud noortevahetuse kvaliteedi tõstmisele suunatud rahvusvaheline koolitus ATOQ (i.k. advanced training on quality).

5 päeva kestva koolituse käigus vaadatakse üheskoos tagasi oma kogemustele, keskendutakse kogemuste väärtuslikele aspektidele ja sellele, kuidas edaspidi kvaliteetsemaid noortevahetusi korraldada.

Koolituse eesmärgiks on toetada (kogemustega) noorsootöötajaid, et edaspidi Programm Euroopa Noored raames toimuvad noortevahetused oleksid kvaliteetsemad.

Koolitus pakub osalejatele võimalust:

  • kriitiliselt reflekteerida rahvusvaheliste noortevahetuste korraldamisega seotud kogemusi ja noortevahetuste mõju noortele;
  • süvendada oma arusaama rahvusvaheliste noortevahetuste erinevatest kvaliteedinäitajatest nagu näiteks noorte osalus, partnerite kaasamine, mitmekesisus, kultuuridevaheline õppimine, Euroopa kodanikuks olemine jm;
  • kogeda mitteformaalset õppimisprotsessi ja mõista selle tähtsust noortevahetustes;
  • parandada enda projektijuhtimise pädevusi (teadmisi, oskusi ja hoiakuid), et paremini organiseerida noortevahetuse erinevaid etappe.

Koolituse käigus kasutatakse meetodeid, mis nõuavad osalejate aktiivset osalemist ning osalejate valmisolekut enda kogemusi noortevahetustega reflekteerida.

Tundub huvitav ja Sa tahaksid sellisele koolitusele minna? Super! Siis kandideeri ATOQ koolitusele, mis toimub 27. september – 2. oktoober 2011 Prantsusmaal.

Koolitusele on oodatud kandideerima inimesed:

  • kes on noorsootöötajad, kes puutuvad oma töös otseselt kokku noortega;
  • kellel on eelnev kogemus noortevahetustega (olles ise grupijuhi ja/või korraldaja rollis) ning kes plaanivad lähitulevikus Programm Euroopa Noored raames noortevahetusi läbi viia;
  • kellel on vanust vähemalt 18 aastat;
  • on võimelised suhtlema inglise keeles – koolituse töökeel on inglise keel.

Kandideerimise tähtaeg: reede, 19. august 2011

Täpsem info ja kandideerimine SALTO kodulehel (kandideerimiseks peate olema sisse logitud SALTO keskkonda)

Osavõtutasu: 51 eurot, mis tuleb tasuda Euroopa Noored Eesti büroole juhul kui osutute valituks. Seminaril osalemisega seotud muud kulud katavad Programm Euroopa Noored Prantsusmaa ja Norra riiklikud bürood.

Lisainfot jagab Kaja Ainsalu, kellega saate ühendust aadressil kaja.ainsalu [ät]archimedes.ee või helistades 69 79 238.

Signe kogemused: Sain mõtteid, kuidas suurendada aktiivset osalust, kuidas suhelda koostööpartneritega ning kuidas anda rohkem vastutust korraldavale noortegrupile. Õppisin ka paremini analüüsima oma õppimist või siis mitteõppimist projekti jooksul.

Teksti suurus