fbpx

Ligi 90 noorsootööd arendavat projekti saavad tuule tiibadesse

Eesti Noorsootöö Keskuse tänavuse avatud noortekeskuste projektikonkursiga toetati 89 projekti üle Eesti, mis on suunatud noorsootöö arendamisele. Projekte toetati 222 000 euro ulatuses. 

Projektikonkursile sai taotlusi esitada kahes kategoorias – tavaprojekt või nutiprojekt. Tavaprojekti kategooriasse kuulusid projektid, mille eesmärk on edendada avatud noorsootööd ning kaasata tegevustesse noori. Toetust said 76 tavaprojekti rohkem kui 147 000 euroga. Nutiprojekti kategooriasse kuulusid projektid, mille eesmärk on rakendada või välja töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi noorsootöö arendamiseks. Nendest said toetust 13 projekti rohkem kui 74 000 euroga.

Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Agne Adler sõnas: “Avatud noortekeskuste projektikonkursiga loome paremaid võimalusi noortele üle Eesti. Tänavustest projektidest oli rõõmustav näha, et nende väljatöötamisse olid kaasatud nii noored, aga ka teised organisatsioonid ja kogukonnad.” Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud rahastatavate projektide arv ja ka toetussumma. “See näitab, et projektid on üha kvaliteetsemad, jätkusuutlikumad ja innovaatilisemad,” lisas ta.

Põnevaid projekte jagus erinevatest piirkondadest. Tavaprojektide kategoorias tehakse näiteks Rae vallas koostöös valla ettevõtete ja asutustega noortele väljasõite ja töötubasid, kus tutvustatakse erinevaid töövaldkondi noorte tööturule sisenemise toetamiseks. Teises Eesti otsas, Rõuge vallas viiakse läbi aga projekt “What´SUP,” mille tulemusena saavad noored veeohutuse ja SUP aerulaua kasutamise koolituse, teostavad riskianalüüsi ning seeläbi hindavad adekvaatsemalt oma võimeid vees käitumiseks ja teiste abistamiseks.

Nutiprojektide kategoorias on Tartumaal MTÜ Noored Toredate Mõtetega loomas projekti “Webinoor,” mis viib avatud noorsootöö ruumi digikanalitesse. Nii võimaldatakse reaalajas interneti vahendusel nii läbi viia kui ka jälgida veebi seminare. Lääne-Nigula valla noortekeskus on aga projektiga “Reklaamikunsti imeline maailm” võtnud eesmärgiks avardada noorte arengu- ja loomepotentsiaali. Selleks koolitatakse noori ja noorsootöötajaid soetatud digitaalseid vahendeid ja programme kasutama, misjärel saavad noored omandatud oskusi kohe proovile panna konkursside reklaamplakatite ja -filmide loomisega.

Lisainfo:

Agne Adler
Peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
Tel 56883685
agne.adler@entk.ee

Teksti suurus