fbpx

Lõppes avatud noortekeskuste projektikonkursi taotluste esitamine

8. veebruaril lõppes 2019. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi taotluste esitamine. ENTK konkursiveebi laekus 124 taotlust: 107 tava- ja 17 nutiprojekti taotlust. Ka tänavu on konkursi eesmärk avatud noorsootöö arendamine. Hetkel käib taotluste tehniline hindamine. Alates 22. veebruarist algab taotluste sisuline hindamine.  Piirkondlikud hindamiskomisjonid kogunevad projekte arutama 11.- 15. märtsil. Komisjonid teevad toetuse eraldamise ettepanekud ENTK, kes kinnitab toetuse saajad käskkirjaga hiljemalt  29. märtsil. 2018. aastal toetati avatud noortekeskuste projektikonkursiga 220 000 euro ulatuses 87 avatud noorsootöö arendamise suunatud projekti. Tavaprojektide kategoorias toetati projekte, mille eesmärk oli läbi erinevate noortele suunatud tegevuste või kohalikul tasandil avatud noorsootööd korraldavate noorsootööasutuste arengut toetavate tegevuste kaudu edendada avatud noorsootööd. Struktuuride arendamisele oli suunatud 4 nuti-, ja 1 tavaprojekt.  Kaks tavaprojekti olid suunatud nii struktuuride arendamisele kui ka noortele.  Ainult noortele mõeldud projekte oli 79, millest 70 tavaprojektide kategoorias ja 9 nutiprojektide kategoorias. Näiteid õnnestunud lahendustest Struktuuride arendamisele suunatud projektid keskendusid nutikatele lahendustele noortekeskuse külastatavuse ja mitteformaalse õpikogemuse mõõtmiseks. Projektide käigus arendati nii noorte kui noorsootöötajate info, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahendustega seonduvaid digipädevusi. Nutiprojektide kategoorias toetust saanud 13 projekti tegevustes osales 1 364 noort. Projektide elluviimise käigus omandasid noored oskusi programmeerimises, kodeerimises, virtuaalmaailmade joonistamises jt sarnastes tegevustes.  Noored said teadmisi ja oskusi, kuidas käsitleda droone ja õppisid tegema kunstilisi videosid ja fotosid. Nutiprojektide kaudu loodi noortele täiendavaid võimalusi proovida kätt robootikas ja seiklusmängude loomise õppimises. Struktuuride arendamise kontekstis väärib märkimist Rõuge noortekeskuse projekt “Avatud valitsemine noorsootöös”, mille eesmärk oli luua ühiste kokkulepete ja ühise visiooni ruum, et tuua avatud noorsootöösse rohkem noori, parandada teenuse kvaliteeti ja koostööd.  Sooviti suurendada osapoolte arusaamist avatud noorsootöö rollist erinevate võimaluste arendamisel, selle mõjust kogukonnale ja erinevatele valdkondadele. Selleks tehti ideelaboreid, mille käigus toimusid kohtumised ja arutelud ettevõtjate esindajate ja maakondlike institutsioonidega, haridustöötajatega, lapsevanematega, noortevolikoguga, noorsootöötajatega ja kogukonnaga. Noortele suunatud projektide käigus toimus hulganisti toredaid ja arendavaid tegevusi noorte endi algatusel ja eestvedamisel. Näiteks panid Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse noored end proovile kogukonda motiveeriva noortealgatuse „Juhendaja kohvris“ kaudu.  Noored kaasasid kogukonnaliikmeid ja viisid üheskoos läbi põnevaid ja õpetlikke töötubasid erinevatel teemadel: tekstiilitrükk, kriidivärvi tegemine ja kasutamine, taaskasutus jne. Koos koostati   juhendmaterjalid, mille eeskujul uusi oskusi tulevikus edasi anda olenemata asukohast. Nii arendasid asjaosalised mitteformaalse õppe võimalusi ja toetasid noorte omaalgatusi. Kogukonna kaasamise kontekstis tasub ära märkida  Kohila Avatud Noortekeskuse projekt „Iga noor loeb,“ mille raames liiguti koos noortekeskusega piirkonna külades, et tutvustada kogukonnale võimalusi, mida noorsootöö pakub ja pakkudes sealsetele noortele võimalust nendest võimalustest osa saada. Veel rääkisid noored valla ajalehes tuleviku unistustest ja sellest, mis motiveerib, teeb õnnelikuks ja kurvastab. Lood olid kõnekad ja mõtlemapanevad ning said palju positiivset tagasisidet kogukonnalt ja noorsootöötajatelt üle Eesti. Tavaprojekti kategoorias rahastatud  74 projekti tegevustest said kasu 14 529 noort. ENTK poolt läbiviidav avatud noortekeskuste projektikonkurss läbis 2018. aastal olulised muudatused. Põhjaliku muudatuse tegi läbi taotlusvooru hindamissüsteem. Muudatuste eesmärk on toetada projektide läbimõeldust ja sisulist kvaliteeti ning parandada selle kaudu avatud noorsootöö arengut. Muudatused on saanud palju  positiivset tagasisidet ja toetust saanud projektid on eesmärki täitnud.

Teksti suurus