fbpx

Lõppes Varaait vol 15 projektikonkursi taotluste vastuvõtt

Varaait vol 15 projektikonkursile, mille üldeesmärgiks on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks, laekus taotluste esitamise tähtajaks 10. mail kokku 122 taotlust.

Taotlusi sai esitada järgmistes projektikategooriates: tavaprojektid ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) projektid. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 4000 eurot juhul, kui partnerina on kaasatud üldhariduskooli või kutsekooli ja käsitleti formaal- ja mitteformaalõppe lõimimist. Muul juhul on maksimaalne toetussumma 3000 eurot. Formaal- ja mitteformaalõpet lõimiva IKT projekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot. Muul juhul on IKT projekti maksimaalne toetussumma 8000 eurot.

Tavaprojektide kategoorias esitati 104 projekti, neist formaal- ja mitteformaalõppe lõimimisega seotud projekte kokku 65. IKT projekti kategoorias esitati kokku 18 projekti, neist formaal- ja mitteformaalõppe lõimisega seotud projekte kokku 16. Projektide esitajate hulgas oli 78 huvikooli ja 44 noortekeskust, esmataotlejate poolt esitatud taotlusi oli kokku 41.

Varaait 15 raames toetatakse noorsootöö teenuste arendamist noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu – sellest tulenevalt said huvikoolid ja noortekeskused konkursile esitada vaid koostöös elluviidavaid projekte. Konkursi prioriteetne teema oli sarnaselt eelmisele aastale formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel.

Konkursi abil sai toetust taotleda erinevate õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimiseks vajalike kulude katmiseks.

Hetkel toimub taotluste tehniline hindamine. 27. mail algab taotluste sisuline hindamine, mida viib läbi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad valdkonna eksperdid. Selle käigus hinnatakse tehnilise hindamise läbinud projekte konkursi sisulise hindamise kriteeriumide põhjal. Konkursi tulemused kinnitatakse ENTK direktori käskkirjaga hiljemalt 21. juuniks 2019.

Varaait vol 15 projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Konkursi projektidele taotletav kogusumma on 406 494,30 eurot. 2019. aasta konkursi eelarve on 210 000 eurot. Rohkem infot Varaaida projektikonkursi kohta saab lugeda siit.

Teksti suurus