8. mail korraldas Luksemburgi Haridus-, Laste ja Noorte ministeerium koolinoorsootöö teemalise konverentsi, et käivitada Luksemburgi koolides kaheaastane programm noorsootöö arendamiseks. Välisriikidest ainsana esitleti konverentsil Eesti kogemust noorsootööst.

Luksemburgis toimunud konverentsil osales ligi 80 õpetajat, noorsootöötajat ja koolijuhti üle kogu riigi. Konverentsi peaesinejana astus Luksemburgi Haridus-, Laste ja Noorte ministeeriumi kutsel üles ENTK suurandmete projektijuht Anne Kivimäe, kes tutvustas Eesti kogemust noorsootöö ja kooli koostöö arendamisel, andes esitluse käigus ülevaate noorsootöö ja koolide ajaloolistest sidemetest Eestis, kaasaegse koolinoorsootöö olemusest, korraldusest ja raamistikust ning peamistest väljakutsetest. 

Lisaks oli Kivimäe kaasatud konverentsi käigus toimunud kõrgetasemelisel kohtumisel Luksemburgi koolijuhtide ühenduse ja ministeeriumi haridus- ja noorteosakondade esindajatega.

Luksemburgi koolinoorsootöö algatus

2017. aastal kiideti Luksemburgis heaks seadusemuudatus, mis kohustab gümnaasiume looma noorsootöö üksusi koolis. Üksuste peaeesmärgiks on arendada õpilaste sotsiaalseid pädevusi, viies läbi noorsootöö projekte jt õppekavaväliseid tegevusi. Oluliseks sihiks on väljalangevuse vähendamine, vägivalla ja konfliktide ennetamine ning raskustes noorte toetamine. Konverentsil esitas Luksemburgi haridusminister Claude Meisch plaani rahastada koolipõhiste noorsootöö üksuste loomist ning luua ministeeriumisse ressursikeskus koolinoorsootöö arengu toetamiseks. 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv