fbpx

Malevasuvi 2020 alustab 12. juunist

Sel aastal on malevad toimumas igas maakonnas. Kõige rohkem noori, nagu ka varasematel aastatel on planeeritud osalema Tallinnas ja Harjumaal. Üle Eesti on osalema oodatud enam kui 4500 noort ning planeerimisega tegelevad hetkel enam kui 60 korraldajat – need on kohalikud omavalitsused, noortekeskused, mtü-d jne.

Maleva üks osa on noortele töökogemuse andmine. Tööd on planeeritud peamiselt põllumajandus-, turismi-, teenindus- või sidetehnoloogiaettevõttes, marjakasvatuses, kohvikutes aga ka erinevates startup-ides ja isegi õmblusettevõttes. Peamiselt tehakse kergemaid heakorratöid: rohimine, riisumine, okste koristamine, vesivõsude eemaldamine, lillede istutamine, teadetetahvlite hooldamine, akende pesu, terviseradade ja külaplatside korrastamine. Tehakse korda kalmistud, puhastatakse lasteaedu ja koole, koristatakse mänguväljakuid. Viiakse läbi korrastustööd raamatukogudes. Samas on planeeritud ka mitmeid digitöid – kodulehtede uuendamine, töö e-poodides jm.

Noortele makstakse töö eest tasu vähemalt 3,48€ tunnis. Tööandjad on nii kohalikud omavalitsused, allasutused, mtüd aga ka eraettevõtjad.

Malevas osalemiseks saavad noored koostada motivatsioonikirja või video CV ning nendega viiakse läbi töövestlused. Sel aastal on mitmed töövestlused ka veebivahendusel ja grupivestlusena.

Lisaks töötamisele viiakse malevas läbi ka erinevaid mitteformaalseid tegevusi, osaletakse koolitustel, tehakse väljasõite ning loomulikult veedetakse lõbusalt aega, tegeletakse nii erinevate põnevate tegevuste kui ka malevatraditsioonide hoidmisega. Korraldatakse malevapulma, ristimisi, luuakse oma malevalipp ja õpitakse selgeks malevalaul. Sel aastal on planeeritud ka erinevaid uuenduslikke ja tulevikutöömaailma suunatud tegevusi. Mõned näited planeeritud uuenduslikest tegevustest:

 • Külastatakse ja kaasatakse erinevaid  uuenduslikke ettevõtteid / ettevõtjaid
 • Kaasatakse noori ettevõtjaid, kes oma karjääriteest räägivad
 • Viiakse läbi digimalevaid – pakutakse noortele tööd läbi graafilise disaini, sotsiaalmeedia, sisuloome, ajakirjanduse ja hariduslike videomängude
 • Mõeldakse üheskoos ümbritseva keskkonna väljakutsetele
 • Tutvutakse noorte enesearenguvõimalustega väljaspool kooli
 • Läbiv teema programmeerimine ja digipädevuse tõstmine
 • Koolitused sisuloomest erinevatelt youtuberitelt
 • Koostöö erinevate valdkondade vahel ja noorte panus seal
 • Keskkonna-, turvalisuse-, loomingulisuse ja jätkusuutliku kogukonna arengu teemade integreerimine maleva tegevustesse/töödesse
 • Filmitakse reklaamklipid etnolaagrile (kaamera, droonide ja monteerimiskogemus)
 • Häkatonide korraldamine – nt “Malev aastal 2030)
 • Välikinos osalemine
 • Ettevõtlik Kodanik ja Ettevõtlik Pere mängud
 • Meediarühmad
 • Foorumgrupirühm
 • Noorte poolt läbiviidav töötuba internetis – eneseväljendusoskuste parandamine ja mõtestamine
 • Erinevate projektikirjutamise võimaluste tutvustamine
 • Tutvutakse turismiettevõtluse loomise võimalustega maapiirkonnas
 • Õpitakse koostama veebilehte ja veebipoodi
 • Noored saavad võimaluse teha tänavanoorsootööd ning korraldada noortele omanäolisi üritusi
 • Valla sotsiaalhoolekandeasutustega tutvumine
 • Kogukonna kaasamine ja sidusus
 • Noorte poolt digiõppevahendite loomine
 • E-noorteka loomine
 • Valla ürituse korraldamine ja läbiviimine
 • Tervishoiutööd tutvustav töötuba
 • Merkuuri töötoad ja Eesti Noorsootöötajate kogu virtuaalreaalsusprillide kasutamine
 • Metsanduseriala õppimisvõimalustega tutvumine
 • Tutvustatakse sotsiaalset intelligentsust, mõtestamist, loovust ja kohanemist. Samuti ka disain-mõtlemist ning enesejuhtimist ja kognitiivse koormuse ohjamist
 • Noorsootöö eriala tutvustamine ja noorte olulisus maailmas
 • Kaasatakse erinevaid üliõpilasi oma õpitavast tulevikuerialast rääkima
 • Aruteluõhtu “Mis oskuseid tööanda tulevikus otsib?”
 • Kaasatakse KOV KTG võimalusi malevasse

Loomulikult tuleb sel aastal olla eriti ettevaatlik – kasutada desifintseerimisvahendeid ja järgida rühmade suurust. Kõik juhised malevate läbiviimisel 2020. aasta  suvel on leitavad meie kodulehel https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/laagrid/noortelaagrite-korraldamine-2020-a-suvel/

Teksti suurus