fbpx

Mida põnevat toimub üle-eestilisel noorsootöö nädalal?

Traditsiooniline noorsootöö nädal toimub sel aastal juba kaheksandat korda. Tänavune nädal pealkirjaga „Noori inspireerides“ kestab 19.–25. novembrini, keskendudes noorsootöö võimalustele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele. Sellega seonduvalt kutsume noortega tegelevaid asutusi üle Eesti korraldama noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi, mis inspireeriksid nii noori kui ka valdkonna tegijaid.

Teemanädala eesmärk on noortevaldkonna populariseerimine läbi noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja kutse. Nädal annab noorte- ja haridusvaldkonna tegijatele võimaluse tõsta üheskoos esile noorsootöö valdkonda ja üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda noortele kogemusi ja valikuid nende mõtestamiseks. Mitmete sündmuste korraldamiseks ja toimumiseks on juba hoog sisse antud.

Noorsootöö nädala valguses tutvustatakse ka kampaania käigus põnevamaid noortevaldkonna tegijaid ja nende tegusid. Täpsemalt on kampaania eesmärk tutvustada lähemalt nelja erineva ametiala noortevaldkonna tegijat ja tegevusalasid ning nende kaudu inspireerida teisigi noortevaldkonna tegijaid ja ka noori.

Põnevaid sündmusi üle Eesti

Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo ning Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees ja osaluskogude spetsialist Roger Tibar teevad 21. novembril toimuval noortekonverentsil „Lahe koolipäev“ noorsootöötajatele ning huvijuhtidele inspireeriva ettekande. Sellega käsitletakse noorte võimestamist, tuuakse esile häid ja mitte nii häid praktikaid ning tutvustatakse tool-box’i, kus on mitmeid nippe, mida igapäevases töös kasutusele võtta. Samuti on noortekonverentsil esindatud Eesti Noorsootöö Keskuse noorteinfo ja noorte osaluse boksid, kus Tallinna Ülikooli noorteinfo praktikandid ja ENL-i liikmeskonda kuuluvad noorteühingud jagavad teavet pea 1500 osalevale noorele.

Töövarjupäeval, mis leiab aset 22. novembril, toimub Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel noorte- ja haridusvaldkonna töötajate ametite varjutamine. Selleks on ENTK kaasanud noortevaldkonna võrgustikupartnereid ning mitmete ametialade esindajad on end juba kirja pannud. Kaasa löövad näiteks Eesti Töötukassa, Tallinna Ülikool, Eesti Üliõpilaskondade Liit ning mitmed koolid ja noortekeskused, kuhu õpilased saavad 22. novembril varjutama minna.

Keila Noortekeskuse noored, Kert, Mäverik, Randar, Anja ja Richard, on käivitanud noorte omaalgatuslike projektide fondi Nopi Üles! toel noorteinfo podcast’ide sarja „Hääl kastis, koopa podcast“, mis keskendub peamiselt noorteinfole ja kus tuuakse noorteni neile olulised teemavaldkonnad nutiseadmete kasutamisest kuni ideede elluviimiseni. Noorsootöö nädalal on võimalus noorte loodud podcast‘e ise kuulata.

Samuti planeeritakse välja tulla töötubadega, mis tutvustavad noortele noorsootöötajate ameteid läbi 360 kraadi videote ja liitreaalsuse rakendusega. Töötubade eesmärk on tutvustada noorsootöötajate ametite paljusust ja omavahelist seotust ning ühtlasi populariseerida noorsootöötaja kutset.

Samal nädalal toimuvad Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel noortele suunatud noorteinfo teemalised veebinarid ning ideekorjed neljas Eesti eri piirkonnas noorteinfo teemal. Töötukassa eestvedamisel saab osaleda töötubades ja toimub veel palju muud põnevat.

Kutsume kõiki noorte- ja haridusvaldkonna koostööpartnereid üles korraldama noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi ja andma nendest teada Eesti Noorsootöö Keskusele. Selleks võib olla näiteks töötuba, teemapäev, õppe- või külaskäik või muu temaatiline sündmus. Registreerimiselavaldatakse sündmus kalendris ja interaktiivsel Eesti kaardil, mis koondab nädala tegevused noortele ühte kohta kokku. Sündmuse saab registreerida siin.

Kogu sisestatud info on aluseks nädalaga seonduvateks teavitus- ja kommunikatsioonitegevusteks, kus ENTK annab igale sündmusele omalt poolt hoogu nii kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Sündmuse korraldajal palume oma kanalites kasutada „Noori inspireerides“ kuulutuse põhja.

Rohkem infot noorsootöö nädala,  teema, sündmustekorraldamiseja kuulutustekohta leiab Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehe rubriigist NOORSOOTÖÖ NÄDAL.

2018. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusi rahastatakse riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.

Teksti suurus