Eesti Noorsootöö Keskus otsib mobiilsete töötubade rändluse korraldajat puidu- ja metallisektori ametite tutvustamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus otsib mobiilsete töötubade rändluse korraldajat puidu- ja metallisektori ametite tutvustamiseks. Hanke eesmärk on tutvustada mobiilsete töötubade kaudu noortele üle Eesti puidu- ja metallitööstuse ameteid. Selleks hangitakse perioodiks 2019-2020 pidu- ja metallisektori ameteid tutvustavate mobiilsete töötubade läbiviimine (töötubade rändlus). Töötubade läbiviimise üldine eesmärk on siduda omavahel tööeluinfo, karjääriinfo ja haridusinfo. Sellest johtuvalt on oluline töötubade läbiviimisel teha koostööd valdkonna ettevõtetega ja vastavaid erialasid õpetavate kutse- ning kõrgkoolidega. Praktilise väljundiga töötoad võimaldavad noortel käed-külge viisil katsetada eelpool nimetatud sektoritega seotud ametite ülesandeid, töövõtteid, tehnikaid ja tehnoloogiaid.  

Pakkujalt oodatakse rändluse korraldamist üle Eesti selliselt, et teenus jõuab kahe aasta jooksul kõikidesse maakondadesse ja erinevatesse kohalikesse omavalitustesse. Pakkuja peab töötubade rändluse korraldama perioodil 2019-2020.

Pakkumus tuleb esitada 27. märtsiks 2019 digitaalselt allkirjastatuna  hanke eest vastutava isiku meiliaadressile: epp.reedik@entk.ee. 

Pakkumise esitamiseks vajalikud vormid
VORM 1
VORM 2
VORM 3

Töötube korraldatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava ja ESFist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Tegevuse üheks alasuunaks on noorte konkurentsivõime tõstmine ja noorte tööeluga kokkupuute suurendamine.

Teksti suurus