Narva-Jõesuu noored saavad noortekeskuse

Kui enne 2016. aastat oli Narva-Jõesuu piirkond, kus lisaks muusikakoolile ei olnud peaaegu ühtegi noorsootöö võimalust, siis tänaseks on noorte jaoks olukord oluliselt paranenud ning peagi loob kohalik omavalitsus noortele paremate võimaluste pakkumiseks ka uue noortekeskuse. 

Noortekeskus, mille ehitustööd said alguse tänavu veebruaris, mahutab valmides korraga ligi 50–60 noorukit ja keskus saab olema avatud vähemalt 20 tundi nädalas. Keskusesse on plaanis ehitada mitmeid erinevaid ruume, mis pakuksid noortele võimalusi vaba aja veetmiseks, näiteks avatud ruum suhtlemiseks, muusika õppeklass, lugemis- ja mänguruum ning peoruum ürituste korraldamiseks ja harrastustega tegelemiseks.

Uut noortekeskust hakkab juhtima Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja Natalja Mjatsina. Mjatsina sõnul on tal äärmiselt hea meel näha, et noori väärtustatakse piirkonnas üha rohkem. “Noortekeskusel on oluline panus inimkapitali, sest noortekeskuse tegevuste kaudu kujundatakse kasvava põlvkonna väärtuseid ja eeskujusid,” märkis Mjatsina.

Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi väljendas samuti suurt rõõmu, et Narva-Jõesuu saab viimaks noortekeskuse, mille abil noorte elu paremaks muuta. “Tegelikult on positiivseid arenguid kogu Kirde regiooni piirkonnas, kuid suuri arenguhüppeid on teinud just Narva-Jõesuu, kus kohaliku omavalitsuse tegevused on avaldanud positiivset mõju noortele ja kogukonnale tervikuna. Investeering Narva-Jõesuu noortekeskuse ehitamisse on järjekordne samm paremuse suunas,” ütles Kötsi.

Mjatsina lausus, et noorte võimalused paranesid piirkonnas märgatavalt alates 2016. aastast ehk pärast Narva-Jõesuu liitumist KOV koostöögruppide tegevussuunaga, mida rahastatakse ESFi programmist “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”.

Möödunud aasta jooksul viidi Kirde regiooni piirkonnas ellu 22 noortele mõeldud tegevust, üheks neist näiteks noortetoa korraldamine Narva-Jõesuu koolis, mis on loodud vastavalt noorte vajadustele ja avatud neli päeva nädalas. Samuti loodi näiteks suvekeskus mererannas, mis pakkus noorele põlvkonnale võimalusi sisustada oma aega targalt ja aktiivselt just suvehooajal.

Enne uue noortekeskuse avamist tuleb ületada aga mõningad väljakutsed. Mjatsina sõnul on nendeks näiteks spetsialistide leidmine noorsootöö korraldamiseks ning ruumide interaktiivse disaini loomine vastavalt noorte vajadustele ja integreerimine Eesti noorsootöösse.

Mjatsina sõnul peab lisaks tehnilistele küsimustele hoolikalt läbi mõtlema ka tegevusplaani – sõnastama noortekeskuse eemärgid ja tegevused, ning kaardistama noorte vajadusi ja eelistusi. “Selline põhjalik olukorra hindamine aitab valida sobivaimad töömeetodid noorema põlvkonnaga töötamiseks,” märkis Mjatsina.

Teksti suurus