fbpx

Noored on leidnud „Nopi Üles” koolituste ja töötubade kaudu uusi ideid omaalgatusteks

Noorte omaalgatuskonkursi „Nopi Üles” toel on tänavu teostatud juba üle 15 idee ja hulk algatusi on veel töös. Konkurss käib täie hooga. Lisaks üldistele projekti nõustamistele toimusid erinevad ideede genereerimise töötoad ning projektikirjutamise- ja juhtimise koolitused.

Hea näide on Lüganuse valla inspiratsioonipäev, mis tõestas, et noored märkavad kodukoha kitsaskohti ning neil on arvamus, kuidas ja mida parandada saaks. „Nopi Üles” meeskond sai võimaluse juhtida maailmakohvikus kahte teemalauda, mis keskendusid kodukoha võimalustele ning puudujääkidele. Teemalaudades sündis mitmeid ideid.

26.-27. aprillil toimus Pärnu Noorte Vabaajakeskuses „Nopi Üles” koolitus, kus osalesid noored ja juhendajad üle Eesti. Esimesel päeval arutleti, mis on kogukond, omaalgatus ja projekt ning sõnastati kohalikud murekohad, mida projektitegevuste kaudu parandada saab. Noored kirjutasid vastavalt oma ideele ühe prooviprojekti, mida teistele tutvustati. Projekti aitas täiustada  tagasisidestamine ehk üksteiselt kogemuste kaudu õppimine. Teisel päeval andis koolitaja Priit Jõesaar nõuandeid selge sõnastamise ja telefonikaamera mõjuka kasutamise kohta. Lõpuks filmiti ühiselt noorte stsenaariumite põhjal nende ideid tutvustavad videoklipid. Elva valla noored on videoklipi valmis saanud ja soovivad renoveerida räämas korvpalliplatsi, kus korraldavad ka võistlusi ja mis on avatud mängimiseks kõigile kogukonnaliikmetele. Paide noorte idee arenes aga mahukamaks ning koostöös leiti neile fond, mille toel saaks idee ellu viia ka järgmisel aastal ning veelgi suuremalt.

Lisaks üle-eestilisele koolitusele tuleb „Nopi Üles” meeskond sinna, kuhu noored neid kutsuvad, et tutvustada erinevaid võimalusi, mille kaudu ideid teostada või viia läbi projektikoolitus, mis sisaldab just neid teemasid, mida vastava piirkonna noored kõige enam vajavad. Tihti on vaja üheskoos lihtsalt mõelda, millest on kodukohas puudu ja kuidas saavad noored vajakajäämisi ise leevendada.

Näiteks viidi Raja noortekeskuses läbi minikoolitus, kus osalesid Mustvee valla noored. Selle käigus tutvustati projektikirjutamise algtõdesid ja erinevaid võimalusi, mille toel ideid ellu viia. Tänaseks on valla noored „Nopi Üles” konkursil hindamisprotsessi läbinud – mitmed ideed esitati ka „Pick Up – Briti eri” konkursile. Lohusuu noored leidsid, et suvistest õuetegevustest jääb noortekeskuses väheks ning algatasid idee, kus pakuvad noortele erinevaid aktiivseid tegevusi terve suve vältel.

Paide Riigigümnaasiumis tutvustati Paide ja Narva noortele osaluskogudele mõeldud toetusfonde ning kaardistati koostöövõimalused erinevate piirkondade noorte vahel. Ideed „vormistati” ja esitleti hoopis maitsva roa kujul, mis pani noorte loovuse tõsiselt proovile.

Häädemeeste noored esitlesid ideed hoopis „Nopi Üles” meeskonnale. Ühiselt arutati, kuidas neid täiustada ja teostada. Ka Hiiumaal viidi läbi minikoolitus projektinduse teemal, kus noortel oli võimalus ideed kaardistada, sõnastada ja esitleda ning saada otsest tagasisidet ning nõustamist.

Minikoolitusi, töötubasid ja grupinõustamisi tehakse igas piirkonnas, kus noored või noorsootöötajad soovi avaldavad. Sisu pannakse paika koostöös noortega, sest oluline on katta sihtrühma kõige rohkem huvitavad teemad.

Kõik 2019. ellu viidud projektid on avaldatud „Nopi Üles” blogis, kus nii mitmedki noortegrupid on esitanud lõpparuande. Osad tegevused jätkuvad kohaliku omavalituse või noortekeskuse toel. Just jätkusuutlikkus on märksõna, millest konkursi tingimused lähtuvad.

Kui soovid minikoolitust, töötuba või grupinõustamist oma piirkonda, siis sobiva aja ja teema kokkuleppimiseks kirjutada riin.luks@ank.ee või carolyn.mets@ank.ee.

Tutvu kõikide ideedega siin 

Nopi Üles tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo:

Riin Luks

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Riin.luks@ank.ee

+372 58 083 744

 

Teksti suurus