fbpx

Noored soovivad rohkem mentorlust ja piirkondliku tugivõrgustiku loomist

2. aprillil toimus noorte loovuse ja ettevõtlikkuse teemaline seminar, kus tutvustati noorte ettevõtlikkust ja osalust toetavaid meetmeid. Selle tulemusena selgus, et noorte ettevõtlikkuse edendamise võrgustikult oodatakse, et see toetaks noorsootöötajate kujunemist võtmeisikuteks ettevõtluskultuuri loomisel ja edendamisel. Lisaks seminari osalejad sõnasid, et see võrgustik peaks toetama noorsootööasutuste kujunemist idufirma inkubaatoriteks. Tuleviku väljakutse on ühiselt leida vastus sellele, kuidas tuua noorsootöösse ettevõtlikku meelelaadi.

Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor Elina Kallas tutvustas loovustehnikad, mille kaudu ühiselt piirkondlike noorte ettevõtlikkust toetavaid tegevusi kaardistada ja lahendusi otsida. Majanduses doktorikraadi omav ja Harvardi Ülikoolis külalisteadlasena uurimustööd ettevõtluse alal teinud Kallas on ühtlasi raamatu “Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks” autor.

Probleemi lahendamise protsessi läbiviimiseks erinevate loovustehnikate kaudu moodustati neli tinglikku regiooni kohapeal olnud piirkondade esindajatest. Kaardistati võimalusi Tallinnas ja üle Eesti: Kesk-Eestis, Lõuna-Eestis, Läänemaal, Hiiumaal ja Keilas. Selle tulemusena pandi kirja kokkuvõtted eri piirkondades olevate noorte ettevõtlikkust toetavatest tegevustest, kitsaskohtadest noorte toetamisel ja lahendustest, mis kohapeal ühiselt esile toodi.

Olemasolevate tegevuste osas võib välja tuua näiteks malevad, noortevolikogud, õpilasesindused, kogukonnapraktikad, õpilasfirmad ja laadad, ettevõtluskülad ja erinevad huviharidust toetavad projektid. Kitsaskohtadeks on tööjõu- ja juhendajate puudus, koolituste vähesus, liiga spetsiifiline aruandlus, info vähesus, rahastusega seonduvad takistused jne. Välja pakuti mitmeid lahendusi: mentorprogramm, coachingu muutmine kättesaadavamaks, piirkondliku tugivõrgustiku loomine, süstemaatiline toetus ja mentorite koolitus, noorsootöötajate palgatõus, noorsootöötajate saatmine ettevõtluskoolitusele, regulaarsed kohtumised, noorte koostöö vallas jpm.

Laudkondade ja seminari tagasiside pinnalt toodi välja, et tulevikus soovitakse noorte ettevõtlikkuse edendamiseks teha võrgustikutööd, luua valdkonna inimestega uusi koostöövõimalusi, uusi programme (sh nende ühine väljatöötamine): ühised inkubaatorid, võrgustikus kogemuste jagamine ja positiivsete näidete toomine. Koostöövõrgustiku tegevusse soovitakse kaasata rohkem ettevõtjaid ja seminaridele võtta kaasa ka noori, kellega koos näiteks mingi konkreetne projekt ellu viia.

Osalejad olid huvitatud mentorluse mõtestamisest võrgustiku kohtumistel või koolitustel (kuidas olla paremini noortele mentoriks). Peamiselt soovitakse saada informatsiooni, mis aitab noortel oma ideid ellu viia ja rahastada. Lisaks otsitakse praktilisi tööriistu noorteni ettevõtlikkuse teema lähemale viimiseks (sh loovuse ja innovatsiooni kontekstis).

Teksti suurus