Noorsootöö

Noorsootööd ja selle korraldust tervikuna reguleerib noorsootöö seadus, mille alusel on noorsootöö noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

 Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

• noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

• tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

• noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

• noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

• noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

 

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv