fbpx

Laagrikasvataja ja – juhataja osakutse

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE – ESMAKORDNE

Laagrikasvataja -juhataja koolituste info  SIIN !

Eksamile registreerimine ja dokumentide esitamine toimub läbi Haridus-ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID, või Mobiil-ID-ga sisselogimine.  Tähtaeg: 4 tööpäeva enne valitud eksamit!

OSAKUTSETE LAAGRIKASVATAJA, TASE 4, LAAGRIKASVATAJA-JUHATAJA, TASE 6 NING LAAGRIJUHATAJA, TASE 7  DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10,  paberkandjal tunnistuse lisatasu on €6.20, arve saate tellida SIIT – arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva! 

Anname teada, et alates 1. jaanuarist 2020 loobub Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest ja avame kõikidele kutse taotlejatele võimaluse valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotluses tuleb edaspidi märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks ning arvet tellides valida vastav valik. 

3. haridust tõendava dokumendi koopia;

4. viimase 5 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;

5. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.  

Esmakordne taotlemine toimub 2 korda aastas: 1) märts-juuni; 2) september – oktoober.

 

Uuendus alates 2021!  Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada koopiaid haridust tõendavast dokumendist (v.a abitreeneri kutse), esmaabikoolituse ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid  täiendõppe läbimise tõendeid.

E-eksamite ajad: (Tulemused hiljemalt 30 päeva jooksul peale eksami sooritamist!)Lisainfo www.entk.ee/e-eksam

Märts Kuupäev
  26.03.2021
  30.03.2021
Aprill  
  9.04.2021
  13.04.2021

15.04.2021

Mai  
  11.05.2021
  14.05.2021
28.05.2021
Juuni  
8.06.2021
10.06.2021
11.06.2021
17.06.2021

 

NB! Enne eksamile tulemist palume kindlasti läbi lugeda noorsootöötaja kutsestandardi lisa – noorsootöötaja kutse-eetika ning noorsootöötaja kutse taotlemise juhendi lisad 3, 4 ja 5!

Taotleja juhendi leiad siit

 

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE – TAASTÕENDAMINE 

 

Laagrikasvataja -juhataja koolituste info on siin !

 

Eeldusel, et eelnevalt väljastatud  osakutsetunnistuse kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta. Taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

OSAKUTSETE LAAGRIKASVATAJA, TASE 4, LAAGRIKASVATAJA-JUHATAJA, TASE 6 NING LAAGRI JUHATAJA, TASE 7 TAASTÕENDAMISE DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10,  paberkandjal tunnistuse lisatasu on €6.20, arve saate tellida SIIT – arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva! 

Anname teada, et alates 1. jaanuarist 2020 loobub Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest ja avame kõikidele kutse taotlejatele võimaluse valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotluses tuleb edaspidi märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks ning arvet tellides valida vastav valik. 

3.  viimase 5 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;

4.  dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul;

5. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid viimase 5 aasta kohta; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms laagris/malevas töötamise kohta. Vaata tööandja tõendi näidist SIIT.

Uuendus alates 2021!  Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada koopiaid haridust tõendavast dokumendist (v.a abitreeneri kutse), esmaabikoolituse ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid  täiendõppe läbimise tõendeid.

Varasemat laagrikasvataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja, tase 4 osakutsena. * laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutseks  taastõendamine on võimalik, kui juhtimiskompetentsi tõendada VÕTA alusel (Taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/). Vajalik on ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine.) Varasemat laagri juhataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsena.

Taastõendamine toimub 4 korda aastas: 1) veebruar; 2) aprill; 3) juuni; 4) november.

  NB! Piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kontrollib kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud) Täiendav lisainfo:

  • Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale maksekorralduse ja avalduse, kuna neid ei tagastata.
  • Kutse taotlemise TASUDE MAKSMINE toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 10 tööpäeva! Arve saate tellida SIIT.
  • Karistusregistri väljavõtteid teeb alates 2017. aastast Haridus-ja Noorteamet ise taotlejate eest!

Korduma kippuvad küsimused Lisainfo: tel 7 350 390, e-post: kutse@harno.ee

 


Uuendatud: 19.03.2021

Vaatamisi: 26,083

Teksti suurus