fbpx

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 30.06.2008 kinnitas haridus- ja teadusminister perioodil 2008– 2013 kestva programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, mille üldeesmärgiks on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile. Programmi üheks tegevussuunaks on noorsootöö kvaliteedi hindamise käivitamine kohalikes omavalitsustes.

Hindamises osalemine on omavalitsuste vabatahtlik valik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist – täpsemad tulemused on avalikud KOV-le endale ja on abivahendiks KOV-le noorsootöö kvaliteedi tõstmisel. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse KOV-s tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub ENTK väljaarendatud hindamismudelis. Protseduuriliselt tähendab see enese- ja välishindamise läbiviimist. Enesehindamise puhul hindavad KOV noorsootöö osapooled ise noorsootöö kvaliteeti, välishindamise puhul toimub see väliste ekspertide abil.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käsiraamat ja hindamisvorm.

Lisainfo:

entk@entk.ee

735 0399


Uuendatud: 16.12.2019

Vaatamisi: 3,251

Teksti suurus