fbpx

Laagrikasvataja ja – juhataja osakutse

 

NB! LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE TAASTÕENDAMINE – UUS TAOTLUSVOOR 2.09.2019 – 6.10.2019 kell 23:59.

 

 

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE – ESMAKORDNE Eksamile registreerimine ja dokumentide esitamine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID, või Mobiil-ID-ga sisselogimine.  Tähtaeg: 4 tööpäeva enne valitud eksamit!

OSAKUTSETE LAAGRIKASVATAJA, TASE 4, LAAGRIKASVATAJA-JUHATAJA, TASE 6 NING LAAGRIJUHATAJA, TASE 7  DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT – arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!);

3. haridust tõendava dokumendi koopia;

4. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;

5. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.  

UUS TAOTLUSVOOR KEVAD 2020!

NB! Enne eksamile tulemist palume kindlasti läbi lugeda noorsootöötaja kutsestandardi lisa – noorsootöötaja kutse-eetika ning noorsootöötaja kutse taotlemise juhendi lisad 3, 4 ja 5!

Taotleja juhendi leiad siit

 

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE – TAASTÕENDAMINE

Eeldusel, et eelnevalt väljastatud  osakutsetunnistuse kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta. Taotlemine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

OSAKUTSETE LAAGRIKASVATAJA, TASE 4, LAAGRIKASVATAJA-JUHATAJA, TASE 6 NING LAAGRI JUHATAJA, TASE 7 TAASTÕENDAMISE DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT – arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!);

3.  viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;

4.  dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul;

5. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid viimase 5 aasta kohta; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms laagris/malevas töötamise kohta. Vaata tööandja tõendi näidist SIIT.

Varasemat laagrikasvataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja, tase 4 osakutsena. * laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutseks  taastõendamine on võimalik, kui juhtimiskompetentsi tõendada VÕTA alusel (Taotlemine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine.) Varasemat laagri juhataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsena.

 UUS TAOTLUSVOOR 2.09.2019 – 6.10.2019 kell 23:59.

  NB! Piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kontrollib kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud) Täiendav lisainfo:

  • Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale maksekorralduse ja avalduse, kuna neid ei tagastata.
  • Kutse taotlemise TASUDE MAKSMINE toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 10 tööpäeva! Arve saate tellida SIIT.
  • Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee
  • Karistusregistri väljavõtteid teeb alates 2017. aastast Eesti Noorsootöö Keskus ise taotlejate eest!

Korduma kippuvad küsimused Lisainfo: tel 7 350 390, e-post: kutse@entk.ee


Uuendatud: 06.08.2019

Vaatamisi: 6 725

Teksti suurus